Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Openbare ruimte

Brussel start heraanleg Sint-Katelijnestraat

Twee jaar geleden werd de Sint-Katelijnestraat een voetgangerszone. De aanleg en configuratie van de straat verwijzen echter nog naar haar vroegere statuut met een wegverharding die niet comfortabel is voor fietsers en voetgangers, en boordstenen die de rijweg van het voetpad scheiden. De straat wordt daarom aangelegd op één niveau. Het aanlegprincipe is hetzelfde als dat van de recent heraangelegde aangrenzende voetgangersstraten. Twee hoogstammige bomen worden aangeplant aan weerszijden van de ingang van de straat ter hoogte van de Visverkopersstraat. Hiermee wordt het effect van een toegangspoort gecreëerd. Daarnaast worden nog eens zeven bomen over de hele lengte van de straat geplant.

Brussel start heraanleg Sint-Katelijnestraat
Asymetrie

Het project van heraanleg loopt verder tot aan de Vlaamsesteenweg en tot aan de Melsensstraat. De boordstenen tussen het Sint-Katelijneplein en de Oude Graanmarkt worden verwijderd. Hierdoor ontstaat een visuele en ruimtelijke verbinding tussen beide pleinen en worden voetgangers niet gehinderd door een hoogteverschil. De paaltjes tussen beide pleinen worden verwijderd. De zuidelijke kant van het Sint-Katelijneplein wordt doorgetrokken tot aan de gevels met een aanleg op één niveau. De parkeerplaatsen verdwijnen. Op de hoek met de Melsensstraat wordt een bank uit natuursteen geplaatst.

De hekken rond de Sint-Katelijnetoren worden verwijderd en de gefragmenteerde groene ruimte eengemaakt. Aan de voet van de toren wordt het kunstwerk 'Casse toi pauvre canard' van Sven 't Jolle geplaatst. Tussen de groene ruimte en het kunstwerk komt een bank in blauwe hardsteen. De openbare verlichting wordt vervangen zodat de toren en het kunstwerk beter belicht worden.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!


Bouwprojecten