Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Openbare ruimte

Duurzame wijk Nieuw Texas in Genk krijgt stilaan vorm

In de woonwijk Nieuw Texas, Genk, stelt men momenteel alles in het werk om 35 woningen om te vormen tot een ‘living lab’, een levend labo voor nieuwe, energiezuinige technieken. Woonmaatschappij ‘Wonen in Limburg’ laat er in samenwerking met VITO en Stad Genk 27 huurwoningen renoveren en dit terwijl de bewoners in hun woning blijven wonen. Uniek aan het oPEN Lab project is dat in iedere woning andere technieken worden toegepast om zo te komen tot de meest energiezuinige, betaalbare en gebruiksvriendelijke oplossing voor alle partijen. Op deze manier ontplooit Nieuw Texas zich tot een laboratorium waarin ook industriële partners actief betrokken zijn.

BKBC (18)
Energyville

De renovaties in Nieuw Texas kaderen in het Europees project ‘oPEN Lab’ dat op zijn beurt een onderdeel vormt van het ‘Open Thor Living Lab’, een initiatief van EnergyVille, Stad Genk en Thor NV. Door deelname aan dit project wil Wonen in Limburg samen met de betrokken partners een antwoord vinden op de klimaatdoelstellingen van 2050. De woonwijk in Waterschei wordt in de komende maanden omgebouwd tot een testsite van verschillende technieken zowel op individueel als collectief niveau. Het project rolt zich uit over heel Europa met gelijklopende projecten in Estland, Spanje en in Genk, waar de focus ligt op de renovatie van eengezinswoningen. De 27 deelnemende woningen van WiL worden door de uitgevoerde renovaties energiepositieve woningen die meer energie opwekken dan ze verbruiken. 

BKBC (19)
Energyville

In totaal worden er in 35 woningen (27 huurwoningen van WiL en 8 private woningen) 16 verschillende, innovatieve technieken toegepast. In iedere woning worden andere technieken en andere combinaties van deze verschillende technieken ingezet. De woningen worden een laboratorium voor nieuwe technieken waarbij er rekening wordt gehouden met verschillende factoren: energiezuinigheid, betaalbaarheid voor zowel de woonmaatschappij als de huurders en de gebruiksvriendelijkheid voor de bewoners. Ook het collectief benutten van energie wordt onderzocht. Zo worden energieoverschotten met elkaar verbonden in een zogeheten energieknooppunt en optimaal benut in de wijk. Deze aansturing neemt VITO voor zijn rekening en zal op termijn geautomatiseerd kunnen worden. Door constante monitoring kunnen technieken ook worden aangepast doorheen de tijd indien dit nodig zou blijken om zo te komen tot de meest geschikte oplossing per woning. De technieken worden verwerkt in een energiebox die buiten de woning wordt geplaatst. Dit om enerzijds ruimte in de woning te besparen, maar ook om het onderhoud te vereenvoudigen. 

De woningen in Nieuw Texas zijn dus uiterst geschikt voor dit experiment omdat het allemaal dezelfde woningen betreft. De woningen worden allemaal op dezelfde manier gerenoveerd met een nieuwe prefab gebouwschil, waardoor de verschillende technieken in exact dezelfde omstandigheden getest kunnen worden op hun prestaties. Door de prefab gebouwschil kunnen de woningen snel gerenoveerd worden, met zo weinig mogelijk impact voor de bewoners die tijdens de werken in hun woning blijven wonen. De effectieve werken zijn gestart in februari, maar de intensieve voorbereidingen van het project lopen al sinds eind 2021. Doel is dat alle 27 woningen volledig gerenoveerd en uitgerust zullen zijn met nieuwe technieken na de zomervakantie van dit jaar. Per woning wordt er een renovatieperiode van ongeveer 20 werkdagen voorzien.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten