Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Openbare ruimte

Een nieuwe toekomst voor de Steenbakkerijsite te Steendorp

De site van de voormalige steenbakkerij in Steendorp staat sinds de beëindiging van de activiteiten in 2010 leeg. Er is nu een brownfieldconvenant dat een afsprakenkader vormt voor de verdere ontwikkeling.

BKBC (23)
Atelier Midi

Om een nieuwe geschikte bestemming te vinden voor de site zijn de voorbije jaren meerdere gesprekken gevoerd tussen het lokaal bestuur van Temse, de eigenaars, verschillende belangengroepen en overheidsinstanties. Het resultaat is een gedragen toekomstvisie voor het gebied. Deze visie voorziet in een ophoging van de gronden voor landschapsherstel van de Wase cuesta in combinatie met bebossing en zachte toeristisch-recreatieve functies. 

De verschillende partijen schreven hun engagementen en ambities neer in een brownfieldconvenant. Op korte termijn zou na een vergunningstraject kunnen gestart worden met de sloopwerken, de ontharding en het tijdelijk gebruik van de terreinen.

Om de invulling op langere termijn te concretiseren is het ontwerpbureau Atelier Midi aangesteld. Samen met Lokus Landscape, Idea Consult en Witteveen+Bos maken ze een masterplan op. De omvang van de ophoging, de toeristisch-recreatieve invulling en de ontsluitingsweg naar de site zullen daarin verder worden uitgewerkt.

Wie ideeën heeft of geïnteresseerd is om de toekomst van de site mee vorm te geven, kan zich aanmelden bij architect Joris Moonen (joris@ateliermidi.eu tel. 0484 24 79 19) of bij de eigenaar (steenbakkerij@skynet.be).

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten