Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Openbare ruimte

Groen licht voor zoektocht naar nieuwe Brusselse bouwmeester

De Brusselse regering heeft groen licht gegeven voor de oproep naar kandidaten om vanaf 1 januari 2025 de nieuwe Brusselse bouwmeester te worden. De regering keurde ook een nieuw algemeen kader goed voor de functie van de toekomstige bouwmeesters.

BKBC - 2024-06-03T113553.694
Kabinet Ans Persoons

De Brusselse regering besliste dat de functie van de bouwmeester evolueert. Zijn of haar adviesbevoegdheid wordt uitgebreid naar de open publieke ruimte. Voor de grotere inrichtingsprojecten vanaf 5.000 m² zal de bouwmeester een advies moeten verlenen in het kader van de vergunningsaanvraag, terwijl dit momenteel enkel geldt voor bouwprojecten.

Verder dan een puur architecturale en esthetische benadering

Het bouwmeesterschap wordt tegelijkertijd verder versterkt als een onafhankelijk instelling, zonder enige hiërarchische relatie met de andere Brusselse instellingen. Daarom zal de volgende bouwmeester rechtstreeks aan de Brusselse minister-president rapporteren. In het organigram van het Brussels gewest wordt de bouwmeester zo ingepast dat deze volledig ten dienste kan staan van alle entiteiten van het gewest, de gemeentelijke administraties en private actoren. Er is ook beslist dat bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voortaan nog slechts één mandaat van maximum vijf jaar kan uitvoeren.

Het nieuwe kader voor de Brusselse bouwmeester omvat daarnaast nog steeds een aantal fundamentele principes: de bouwmeester is een onafhankelijke en autonome persoon, die constructief en met respect voor alle betrokken personen handelt. Hij of zij moet bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van projecten in Brussel, in brede zin. Het is de taak van de bouwmeester om verder te gaan dan een puur architecturale en esthetische benadering en alle ruimtelijke uitdagingen zoals sociale duurzaamheid, leefmilieu, cultuur en economie mee op te nemen. Er wordt bevestigd dat de bouwmeester zich kan en moet richten tot zowel de publieke als private actoren, om zo projecten te omkaderen en te begeleiden.

Onafhankelijke selectiecommissie

Een nieuwe bouwmeester kan vanaf 1 januari 2025 in dienst treden. Na de ontvangst van de kandidaturen, zal de regering een bouwmeester aanduiden op basis van een voorstel van een onafhankelijke selectiecommissie. Binnenkort zal de selectiecommissie worden samengesteld en de oproep naar kandidaten worden gelanceerd.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten