Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Openbare ruimte

Herbestemming insteekhaven Lummen opgestart

Rond de voormalige kolenhaven en vlakbij het Albertkanaal in Lummen ligt een industriezone van 62 hectare waarvan slechts 35% wordt gebruikt omdat de perceelstructuur bijzonder ongunstig is. Om het maximale uit de waterweg te halen, wil de Vlaamse regering het bedrijventerrein herstructureren. Een eerder initiatief werd in 2017 stoptgezet, maar na twee extra ontsluitingsvarianten werd het herbestemmingsproces opnieuw opgestart.

image00013

Ten noorden van de Mangelbeek zal in de open ruimteverbinding ongeveer 10 hectare worden herbestemd in functie van natuurontwikkeling. De overige 7 hectare blijft bestemd als industriegebied, aangezien er reeds een bestaand bedrijf is gevestigd. Ten zuidoosten van de insteekhaven is de perceelsdiepte voor watergebonden bedrijvigheid te beperkt. Het scenario stelt een uitbreiding van het industriegebied (2,6 ha) voor in de bestemmingszone natuur waardoor watergebonden bedrijvigheid mogelijk wordt. De oppervlakte van het bedrijventerrein zou op deze manier 62 hectare bedragen, waarvan 42 hectare watergebonden is. Een oostelijke buffer zal de bedrijvigheid afschermen van het open ruimtegebied in Heusden-Zolder. Een nieuwe ontsluitingsweg zal ten zuiden van de insteekhaven bij benadering de rand van de gewestplanafbakening volgen en de bedrijvigheid van de natuurontwikkeling scheiden. 

Onlangs werd een startnota met twee ontsluitingsalternatieven gelanceerd. De selectie van een voorkeursscenario volgt wanneer de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek door Vlaio en het grondig onderzoek van de milieueffecten voor beide alternatieven bekend zijn. 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten