Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Openbare ruimte

Herbestemming voor 1.000 ha watergevoelige gronden

De komende maanden buigt Vlaanderen zich over meer dan 120 dossiers. Het doel is ongeveer 1.000 ha waterproblematische harde bestemmingen te herbestemmen naar openruimtegebied dat permanent van bebouwing zal worden gevrijwaard. Deze krijgen de aanduiding van WORG of ‘Watergevoelig Open Ruimte Gebied’.

AdobeStock_96317286

Bij hevige of langdurige neerslag komen valleigebieden of andere laaggelegen gronden potentieel onder water te staan. In Vlaanderen liggen echter nog tal van niet-ontwikkelde harde bestemmingen zoals woon- of industriegebied in overstromingsgebied (signaalgebieden), waardoor ze het risico lopen ontwikkeld te worden. De vorige regeringen keurden voor deze signaalgebieden een vervolgtraject goed waarbij 170 gebieden minstens gedeeltelijk zouden moeten worden herbestemd naar open ruimte om de waterberging te vrijwaren. Ondertussen werden reeds tien van deze gebieden gevrijwaard door een gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan en nog een twintigtal door gemeentelijke en provinciale plannen. Omdat voor de meerderheid van de gebieden echter geen planinitiatief werd opgestart door de lokale besturen, onderneemt Vlaanderen nu actie.

Op 5 mei keurde de ministerraad een eerste reeks van twaalf WORG-dossiers goed, waarbij circa 71 ha aan harde bestemmingen in bouwvrij openruimtegebied wordt omgezet. In de komende maanden zullen ze allemaal een openbaar onderzoek ondergaan (inclusief informatievergaderingen) om vervolgens definitief door de Vlaamse regering goedgekeurd te worden. Het gaat om

 • 1,8 ha bedrijventerrein in Wommelgem (Kapelleveld II)
 • 7,5 ha woonuitbreidingsgebied en 0,5ha woongebied in Willebroek (Schorheide)
 • 9,6 ha milieubelastende industriezone in Willebroek (Kersdonk zuid)
 • 3,8 ha kmo- en 0,1 ha woongebied in Willebroek (Kersdonk noord)
 • 12,8 ha recreatiegebied en 0,2ha woongebied in Willebroek (Heindonk)
 • 1,1 ha recreatiegebied in Wijnegem (De Leeuw)
 • 12 ha gemeenschapsvoorzieningen in Antwerpen/Edegem (Universiteit)
 • 1,8 ha woongebied in Niel (Wullebeek)
 • 1,5 ha woongebied in Londerzeel (Burcht)
 • 0,8 ha woongebied in Hemiksem (Cleydaal)
 • 4,2 ha woongebied in Boom (Noeveren)
 • 0,9 ha woongebied en 2,7 ha woonuitbreidingsgebied in Aartselaar (Solhof)

 Eigenaars kunnen na de definitieve goedkeuring van elk dossier binnen de twee jaar een planschadeclaim indienen bij de Vlaamse overheid. Na het doorlopen van de procedure, waarbij de landcommissies de eventuele planschade berekenen, zal deze worden betaald. De voorbije jaren werden hiervoor middelen gereserveerd voor een bedrag van ongeveer 60 miljoen euro. 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten