Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Openbare ruimte

Infrastructuurwerken voor uitbreiding bedrijventerrein Tielt Noord

Stad Tielt en WVI slaan de handen in elkaar om het regionaal bedrijventerrein Tielt Noord op een kwalitatieve en duurzame manier op te schalen. Het gaat over een uitbreidingszone van 38 hectare die aansluit op het bestaande bedrijventerrein.

Ontwerp zonder titel - 2024-03-07T151823.129
WVI

Langs de N37 in Tielt ontwikkelt WVI in samenwerking met de stad extra ruimte om te ondernemen. Het komende jaar worden op het 38 ha groot bedrijventerrein wegen, rioleringen en de groenzone met een open waterbuffering aangelegd. Nadien blijft er netto nog 29 ha beschikbaar voor bedrijven van regionaal belang. Bedrijven met een ruimtevraag groter dan 5.000 m² zijn welkom. 

Rond het bedrijventerrein worden 720 streekeigen bomen aangeplant en is er een collectieve waterbuffercapaciteit van 11.700 m³ voorzien. Zowel brandweer als lokale landbouwers kunnen er gebruik van maken. Bovendien wordt 100 meter van een doodlopende zijstraat aangelegd in circulaire beton. 

Ook op de bedrijfspercelen staat duurzaamheid voorop. Elke investeerder moet in zijn bouwplannen toelichten hoe hij zijn daken wil benutten voor hernieuwbare energieproductie. Het dakoppervlak dat niet wordt gebruikt door het bedrijf zelf, kan door WVI in opstal genomen worden om extra zonnepanelen te voorzien.

Ter hoogte van de in- en uitgang van het bedrijventerrein, langs de Ruiseleedsesteenweg (N37), wordt een nieuw en veiliger kruispunt gerealiseerd. Langs de Kanagemstraat komt een vrijliggend fietspad.  

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten