Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Openbare ruimte

Meer details bekend over invulling van Dok Zuid in Antwerpen

Het schetsontwerp voor Dok Zuid in Antwerpen is klaar. Dat legt de krachtlijnen vast voor de heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken als nieuwe publieke ruimte in de stad. Het Belgisch-Zwitserse ontwerpteam Tractebel, ADR Architects en Georges Descombes werkten hun wedstrijdontwerp voort uit na een uitgebreid inspraaktraject met de bevolking.

Dok zuid hoofdfoto

Het schetsontwerp is opgebouwd uit drie ‘tafels’, een ‘kroon’, publieke (voor)ruimte aan de cultuurhuizen en vier pleinen als verbinding met de omgeving.

Drie tafels

De drie tafels weerspiegelen de vormen van de voormalige dokken Kooldok, Schippersdok en Steendok en zijn exact even groot als die dokken. De centrale tafel, het voormalige Schippersdok, wordt een ruime open plek (weide) waar het ideaal vertoeven wordt. Aan de kant van de Schelde wordt aan de rand een waterbassin ontwikkeld dat ook als buffer- en infiltratiebekken voor regenwater zal dienen. Aan één zijde wordt het bassin afgeboord door een ruime trappenpartij die de historische kademuur van het Schippersdok weer zichtbaar maakt. Aan de andere zijde komt oeverbeplanting. De randen van de centrale tafel worden begrensd door bomenpleinen die zorgen voor schaduw.

De buitenste twee tafels krijgen een intiemer karakter en worden meer ontwikkeld als tuinen waarbij open ruimte (weide), beplanting en ruimte voor sport en spel elkaar afwisselen.

Kroon

De kroon vormt de groene omkadering van Dok Zuid. Het is een dynamische en koele stedelijke plek onder een genereus bomendak. Nieuwe bomenrijen vullen de bestaande aan. Hier wikkelt de circulatie zich af. Auto’s en fietsers gebruiken dezelfde weg. Wandelen kan ofwel op het voetpad, ofwel onder de bomen. Tegelijkertijd biedt de kroon plaats voor terrassen van de horeca, picknicktafels en banken.

Publieke (voor)ruimte

Aan de Gedempte Zuiderdokken bevinden zich vier belangrijke cultuurhuizen: het FOMU, M HKA, Zuiderpershuis en de Zuiderkroon. Vandaag staan deze gebouwen nauwelijks in contact met de publieke ruimte errond. Het schetsontwerp omvat publieke voorruimte aan de cultuurhuizen, zodat deze ruimte geïntegreerd wordt in de nieuwe publieke ruimte van Dok Zuid. In het voorontwerp zal in overleg met de cultuurhuizen nagedacht worden over de concretisering hiervan.

Vier pleinen

De vier pleinen - het Scheldeplein, het Museumplein, het Waterpoortplein en het Zuidplein - vormen de belangrijke verbindingen richting de Schelde en het Zuid. Het zijn open verharde ruimten van verschillende grootte waar plaats is voor evenementen.

Het Zuidplein refereert aan het Theaterplein en krijgt ook een stedelijk dak. Maar zowel de grootte van het plein als de schaal van het dak zijn kleiner dan op het Theaterplein. Het Zuidplein kan ingeschakeld worden voor kleinere buurtgebonden evenementen, maar kan ook perfect gebruikt worden om te sporten of te ontspannen.

Het Waterpoortplein verbindt de wijk Het Zuid met de Schelde, met de Waterpoort als centrum. De schaal van dit plein is te vergelijken met de Grote Markt. Het is de meest aangewezen plek voor het organiseren van middelgrote evenementen.

Het Museumplein, inzake schaal te vergelijken met de Sint-Jansvliet aan de voetgangerstunnel, verbindt het M HKA met het KMSKA en krijgt een waterpartij als beeldbepalend element. Hier kunnen kunstenfestivals plaatsvinden.

Het Scheldeplein is het meest noordelijke plein en is het kleinste plein, te vergelijken met de Vrijdagmarkt. Het wordt gemarkeerd door een ruime pergola die deels voor beschutting zorgt. Het plein sluit aan op de tuinen van het voormalige Kooldok en is ideaal voor buurtevenementen.

 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten