Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Openbare ruimte

Middelheimmuseum in beweging

Eind 2023 zal het Middelheimmuseum er helemaal anders uitzien. Niet alleen krijgen heel wat sculpturen een andere plaats, ook wordt een deel van het kunstpark onthard en heraangelegd. Op die manier kan de choreografie van de kunstwerken op het ritme van de natuur worden afgestemd.

middelheim
Middelheim Museum

Sinds het najaar van 2022 zijn er grote stappen gezet in functie van de nieuwe collectiepresentatie van het Middelheimmuseum. Het openluchtdepot is aangelegd en ondertussen kregen een 40-tal werken er een nieuwe plaats. In het park werden ook 48 kwalitatieve hoogstammige bomen en 7.500 nieuwe heesters aangeplant. Dit najaar komen er nog 6 bomen bij. De groendienst van stad Antwerpen zorgt mee voor de realisatie van het nieuwe landschapsplan. Zo wordt in het parkdeel Hortiflora 2.000 m² asfalt en klinkerverharding verwijderd. Deze werken, die nog in maart opstarten, zullen voor extra groene ruimte en een betere buffering/infiltratie van het regenwater zorgen. Langsheen de bosranden komt een struiklaag, het parkgebied zelf blijft een open en extensief beheerd grasland met meer dan 600 planten- en boomsoorten. De ontharde bodem wordt eerst ingezaaid met groenbemesters die deze zomer voor een kleurrijk bloementapijt zullen zorgen. In het najaar worden ze onder de teelaarde als natuurlijke meststof gemengd. Aansluitend volgt dan de nieuwe beplanting met grasvelden en aangepast struikgewas.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten