Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Openbare ruimte

Nooit zoveel verdichting in Vlaanderen als vorig jaar

Uit een recent rapport van de Vlaamse overheid blijkt dat vorig jaar 89% van de nieuwe woningen en appartementen binnen bestaand ruimtebeslag werd opgetrokken. Sinds het Ruimterapport van 2021 is er sprake van een aanzienlijke toename van verdichting. Toen ging het nog om 80% van de nieuwe woningen en appartementen binnen bestaand ruimtebeslag.

Ontwerp zonder titel - 2024-02-26T101045.863
Adobe Stock

Dat nieuwe woningen ook in 2023 de verdichting versterken, ligt volledig in de lijn van het recente rapport van de Vlaamse overheid over ruimtebeslag tot 2022. Daaruit blijkt een fikse daling van het bijkomend ruimtebeslag van 5 ha/dag (2013-2019) naar 3,8 ha/dag (2019-2022). Nu is er een duidelijke indicatie dat ook in 2023 die trend zich heeft doorgezet. 

Terwijl het aantal vergunningen voor woningen in de laatste vijf jaar is toegenomen van 185.000 (2013-2017) naar 220.000 (2018-2022), ging het bijkomend ruimtebeslag in dalende lijn. Ook de totale verharding in Vlaanderen neemt af. Zo verminderde de verhardingsgraad van 15,3 % in 2020 tot 15,1% in 2022 (voorlopige cijfers). 

“De bevolkingstoename dient er gepaard te gaan met voldoende woonaanbod en hoogwaardige publieke ruimte met de nadruk op ontharding, groenvoorziening en betere waterhuishouding”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten