Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Openbare ruimte

Ruimtelijke uitvoeringsplannen voor drie Antwerpse Ringparken

Het Antwerpse stadsbestuur gaat voor de Ringparken Groenendaal, Lobroekdok en Het Schijn ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken. Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (grup) Oosterweelverbinding en een latere wijziging ervan, vormen de juridische basis voor de Antwerpse Oosterweelverbinding. Deze grup’s zijn gericht op de realisatie van het infrastructuurproject en de wijziging van een viaduct naar een tunnelinfrastructuur. Beide plannen dateren echter van vóór de uitwerking van het project ‘Over de Ring’, waarin achttien leefbaarheidsprojecten worden geclusterd in zeven Ringparken en een Schelde-oeververbinding. De Ringparken Noordkasteel, Groenendaal, Lobroekdok en Het Schijn zijn daarbij de noordelijke projectclusters die bovenop en naast de Oosterweelverbinding Rechteroever zullen aangelegd worden.

Een simulatie van een gedeelte van het Ringpark Lobroekdok.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen voor drie Antwerpse Ringparken
Ontwerpteam Ringpark Lobroekdok

De goedgekeurde voorontwerpen van deze noordelijke Ringparken en de geplande stadsontwikkelingsprojecten werden nu gescreend op vergunbaarheid. Deze analyse werd samen met het Departement Omgeving, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Lantis en team intendant opgemaakt. Hieruit blijkt dat het Ringpark Noordkasteel vergund kan worden op basis van de huidige juridische context. Voor de Ringparken Het Schijn, Groenendaal en Lobroekdok dringen zich echter bestemmingswijzigingen op.

Daarom maakt Antwerpen drie afzonderlijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op voor die Ringparken. Per RUP kan gewerkt worden met deelplannen die logische ruimtelijke gehelen vormen. De drie ruimtelijke uitvoeringsplannen (rup’s) zullen elk hun eigen timing en planproces volgen. De opstartplanning zal gebaseerd worden op de planning van de Oosterweelwerken, en de ambitie om de projecten uit de Ringstad samen met de Ringparken te realiseren zoals vooropgesteld in de visie Ringstad. Daarbij is het rup Het Schijn het meest urgente.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!


Bouwprojecten