Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Openbare ruimte

Start van de tweede fase van Park Brialmont

In Berchem is gestart met de aanleg van de tweede fase van Park Brialmont. In de resterende deelzones van Wolvenberg en het Brilschanspark komen verblijfsplekken aan het water, nieuwe parkpaden, comfortabele verbindingen voor fietsers, en zones voor lokale evenementen. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken afgerond in de lente van 2024.

Ontwerp zonder titel - 2023-10-17T150816.953
CLUSTER landschap & stedenbouw

Park Brialmont werd door ontwerpbureaus CLUSTER en Witteveen+Bos opgesteld rond de twee grote thema’s natuur en erfgoed. Het verbindt in een groot ‘groen hart’ de groene delen van Berchem binnen en buiten de Ring (De Villegaspark, Wolvenberg en Brilschans). In het Brilschanspark is het historische reliëf van de Brialmont-vesting de basis om een gelaagd park te creëren, met veel respect voor de waardevolle natuur in het park.   

Aan het water komen twee verblijfsplekken. Aan de punt van de Brilschansgracht: een getrapte ligweide met uitzicht op de beboste schans en de fonteinenpartij in de gracht.

Aan het uiteinde van de gracht, bij de fiets- en wandelbrug: een nieuwe verblijfsplek die wordt aangelegd als een beschutte bomenweide aan het water met een langgerekt uitzicht over de gracht. In de gracht komt een vlonderbrug. Het bestaande speelterrein zal plaats maken voor een volledig nieuw speelplek. Voor lokale evenementen zoals Bar Brilschans wordt een groene voorzieningenstrook aangelegd in het glacis langs de Marcel Auburtinlaan. 

Op de schans worden bosbestanden met uitheemse boomsoorten met een beperkte natuurwaarde of invasief karakter, zoals Robinia, Amerikaanse eik, honingboom of boomhazelaar, of aangeplante cultuurbomen, zoals Italiaanse populier, verwijderd. Ze maken plaats voor de uitbreiding van waardevolle graslanden, inheemse bomen en heesters met een hogere natuurwaarde. 

Wolvenberg

Ook in natuurreservaat Wolvenberg wordt de natuur- en erfgoedbeleving bevorderd. Het natuurbeheerplan heeft onder meer als visie om in het centrale gedeelte geleidelijk meer lichtinval te brengen. Daardoor krijgt kruidenrijke natuur meer kans om te ontwikkelen. Daarnaast wordt het centraal gedeelte van water voorzien door het uitdiepen van bestaande poelen en de aanleg van nieuwe poelen. 

Het padennetwerk in het natuurreservaat wordt herbekeken om betreding buiten de paden zo veel mogelijk tegen te gaan en de natuur beter te beschermen. Op drassige bodems worden vlonders aangelegd. Het padennetwerk vormt een lus om de vijver en het centrale gedeelte, langs de interessantste plekken die het verhaal van erfgoed en natuur vertellen. Langs het pad komen uitkijkpunten met zitbanken en informatieborden.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten