Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Openbare ruimte

Startschot voor veiliger kruispunt A12 in Londerzeel

Al vele jaren wordt gepraat over de aanpak van ‘Londerzeel Zuid’, het uiterst gevaarlijke kruispunt op de A12. Op 28 april gaf de Vlaamse regering eindelijk groen licht voor de plaatsingsprocedure en selectieleidraad om de A12 gedeeltelijk in te graven en het kruispunt te herinrichten met conflictvrije kruisingen voor de toekomstige sneltram, voetgangers en fietsers. Vanaf nu wordt concreet gezocht naar een consortium om via een PPS de werken uit te voeren, te financiëren en te onderhouden.

kaart_projectzone_a12_londerzeel_zuid_0

‘Londerzeel Zuid’ is het lichtengeregeld kruispunt tussen de A12 en de Kerkhofstraat/Londerzeelsesteenweg. Al in 2019 werd een ontwerp voorgesteld en daar zal weinig aan veranderen. Het consortium krijgt wel veel vrijheid op het vlak van de uitvoeringsmethode en de gebruikte technieken tijdens de werken. Een belangrijke voorwaarde zal zijn dat de omgeving en het verkeer op de A12 en de omliggende wegen zo weinig mogelijk hinder van de werken ondervinden.  

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft de afgelopen maanden al een reeks procedurele stappen genomen voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Nu wordt dus gezocht naar een consortium dat mee het detailontwerp bepaalt, alsook de uitvoeringsmethode, de fasering en de Minder Hinderaanpak. Naast het financieren en uitvoeren van de werken, zal de private partner gedurende dertig jaar voor het onderhoud dienen in te staan (waarvoor de Vlaamse overheid tijdens deze periode een beschikbaarheidsvergoeding betaalt). Volgens de huidige planning zal het AWV het contract half 2024 aan het winnende aannemersconsortium gunnen. De werken zouden dan in de loop van 2025 starten. 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten