Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Polyclose

Het FAC-Kwaliteitshandboek: een gids voor aluminium schrijnwerk en gevels van topkwaliteit

Acht jaar geleden publiceerde de Belgische Federatie van Aluminium Constructeurs (FAC) voor het eerst het FAC-kwaliteitshandboek. Het bundelt een schat aan informatie, normen en adviezen over de verschillende aspecten van kwalitatief aluminium schrijnwerk en gevelbouw. Inmiddels zijn we toe aan de vijfde herziening van het handboek. FAC-adviseur Andy Coninx geeft meer toelichting over het boek.

©KAS-group-ceyssens-fotografie-Jaro-van-Meerten-17_ok
Foto Jaro Van Meerten

Wat is de toegevoegde waarde van het FAC- Kwaliteitshandboek?

De aluminium schrijnwerk- en gevelbouwsector is onderhevig aan voortdurende veranderingen op het gebied van producttechniek, regelgeving en wetgeving. Constructeurs, architecten, aannemers en andere stakeholders in de sector staan voor een zware taak als ze deze ontwikkelingen continu individueel moeten opvolgen. Met ons handboek bieden wij een praktische gids door de meest relevante aspecten aangaande aluminium schrijnwerk en gevelbouw, op een overzichtelijke manier en in een heldere taal samen te vatten.
Voor het schrijven en de controle van de inhoud kunnen we rekenen op experts uit diverse vakgebieden: profielleveranciers en glasfabrikanten, gespecialiseerde federaties, certificatie-instellingen en opleidingscentra.

Welke zijn de veranderingen ten opzichte van de vorige uitgave?

Sinds de vorige editie, die dateert van enkele jaren geleden, zijn er heel wat nieuwe richtlijnen, normen en regelgevingen verschenen. Ik denk aan de recente technische voorlichting 283 van Buildwise over brandveiligheid, de updates en nieuwe normen in de NBN B-25-002 reeks, de nieuwe akoestische normen, de herziene Eurocodes en nog veel meer. Daarnaast geven we na overleg met de FOD Economie ook aanbevelingen voor de sector over de interpretatie van de regelgeving rond de CE-markering.

Vormt het handboek niet de basis voor het FAC-keurmerk dat in 2016 werd gelanceerd?

Dat klopt. Om lid te worden van onze federatie moet een constructeur het FAC-keurmerk behalen én jaarlijks vernieuwen. Het keurmerk wordt toegekend nadat de constructeur een gunstige, onafhankelijke kwaliteitsaudit heeft ondergaan. Deze is gebaseerd op de normen en richtlijnen zoals beschreven in het handboek. Als er tijdens de keuringen opmerkingen worden genoteerd, dan helpen die ons om bepaalde onderwerpen verder uit te diepen in het handboek of aan bod te laten komen tijdens onze FAC-cursussen of themasessies.

Wat zijn de verdere plannen met het handboek?

We stappen over van een fysiek handboek met een vaste herzieningscyclus van twee jaar naar een digitaal boek. Zo kunnen we regelmatig afzonderlijke hoofdstukken bijwerken. Dit stelt ons in staat om snel in te spelen op belangrijke nieuwe wijzigingen op het gebied van normen en richtlijnen. Zo hebben constructeurs en andere spelers in de sector een voortdurend betrouwbaar kwaliteitsinstrument in handen. Het boek zal wel nog in drukvorm worden opgemaakt, zodat de diehards die er liever fysiek doorheen bladeren nog steeds de mogelijkheid hebben om de meest actuele versie af te drukken.

Het handboek is gemakkelijk toegankelijk via de FAC-website. De herziene versie is beschikbaar vanaf Polyclose. Klik hier om het handboek te downloaden.

www.fac-belgium.eu.Handboek-2024-visual-nieuw
FAC_EurocodesVisual_NL_ok

Foto Jaro Van Meerten

©KAS-group-ceyssens-fotografie-Jaro-van-Meerten-17_vert
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten