Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Regelgeving

Actieplan asbestafbouw uit 2018 krijgt update

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor een versterkt Actieplan Asbestafbouw. Het biedt antwoorden op de noden die de afgelopen jaren ontstonden om tegen 2040 een asbestveilig Vlaanderen realiseren. In één beweging keurde de Vlaamse regering ook het Sectorprotocol ‘Asbestveilige lokale jeugdgebouwen’ goed.

BKBC (58)
Adobe Stock

Bijsturende maatregelen moeten Vlaanderen op koers houden om tegen 2040 volledig asbestveilig te zijn. Tegen 2034 moeten de meest risicovolle toepassingen van asbest al zijn verwijderd. Volgens schattingen van OVAM werd deze legislatuur al 655.000 ton asbest verwijderd van de naar schatting 2,3 miljoen ton.

Het actieplan zet sterk in op inventarisering en verwijdering van asbest in op plaatsen waar kinderen en jongeren hun vrije tijd doorbrengen. Daarom ook het sectorprotocol ‘Asbestveilige lokale jeugdgebouwen’ goedgekeurd. Het werken met sectorprotocollen heeft de voorbije jaren zijn merites al bewezen. In de periode 2018-2023 sloot de OVAM dergelijke sectorovereenkomsten met de onderwijssector, de landbouwsector en de zorgsector. 

De Vlaamse Regering houdt daarmee rekening met de waarschuwing van de Gezondheidsorganisatie WHO dat kinderen gevoeliger zijn voor asbestvezels. In een eerste golf zijn daarom middelen vrijgemaakt voor gratis asbestinventarisaties op 1.200 locaties van sport- en jeugdverenigingen en gratis ophaling en verwerking nog eens 1.000 locaties.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten