Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Regelgeving

Antwerpen legt bouwcode voor aan gemeenteraad

Met de nieuwe Antwerpse bouwcode wil de stad een antwoord bieden op de uitdagingen van een groeiende stad in een veranderend klimaat. Het college zal de definitieve versie ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad.

BKBC (7)
Victoriano Moreno

De nieuwe bouwcode vertrekt onder andere vanuit deze perspectieven: 

  • Iedereen moet goed kunnen wonen in Antwerpen. De nieuwe bouwcode hecht belang aan een evenwicht tussen verschillende soorten woningen. 
  • Om hitte te vermijden en zware regenbuien op te vangen is er meer groene, onverharde ruimte nodig. 
  • Door kwalitatief te ‘verdichten’ kan nieuwe open ruimte gecombineerd worden. 
  • Handels- en ambachtelijke activiteiten worden waar het kan zoveel mogelijk geïntegreerd in de omgeving.  
  • Het principe 'parkeren op eigen terrein' moet ruimte vrijmaken om straten en pleinen aangenamer te maken. 
  • De grootte van een nieuw- of herbouwproject zal bepalen hoeveel parkeervergunningen voor bewoners er kunnen worden aangevraagd door bewoners die gedomicilieerd zijn in een dergelijk project.  
  • Bouwplannen moeten minstens aan de regels van de bouwcode voldoen om een vergunning te kunnen krijgen. 

De gemeenteraad zal zich op 25 maart 2024 uitspreken over de definitieve vaststelling van de bouwcode. Na publicatie in het Staatsblad zal de nieuwe bouwcode in werking treden. Dit wordt verwacht in mei of juni 2024.  

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten