Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2023 tot wijziging van diverse besluiten betreffende het woonbeleid

Op het vlak van het (woning)huurrecht moet melding worden gemaakt van enkele recente ontwikkelingen met betrekking tot de regelgeving rond woningkwaliteit in Vlaanderen. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2023 heeft namelijk enkele kleine en iets grotere wijzigingen aangebracht aan het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Codex Wonen 2021, welke van invloed zijn op verschillende aspecten van woningverbetering en renovatie.

BKBC - 2024-04-16T113452.904
Adobe Stock

Er worden wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de organisatie van het woonbeleid, met betrekking tot de woningkwaliteitbewaking en met betrekking tot de instrumenten van het woonbeleid. 

Een van de voornaamste wijzigingen heeft betrekking op de tegemoetkomingen voor renovaties, verbeteringen en nieuwbouw van woningen. De procedure voor het verkrijgen van zulke tegemoetkoming voor werkzaamheden aan gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen is meer bepaald volledig herschreven.

Het aanvragen van een tegemoetkoming voor werkzaamheden aan gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw vereist voortaan specifieke stappen. Volgens de voorschriften moet de VME de aanvraag indienen bij het unieke loket, waarbij alle relevante facturen moeten worden toegevoegd. Bij gebrek aan een VME, kan eveneens een mede-eigenaar de aanvraag indienen, mits schriftelijke goedkeuring van de overige mede-eigenaars. Na ontvangst van de aanvraag meldt het unieke loket aan de aanvrager dat deze een aanvraag kan indienen volgens de geldende procedures. Deze aanvraag moet vervolgens binnen twee jaar na ontvangst van deze melding van het unieke loket worden ingediend en zal worden gekoppeld aan de oorspronkelijke aanvraag. De tegemoetkoming wordt vervolgens berekend op basis van de ingediende facturen en het proportionele aandeel van de premiewoning in de gemeenschappelijke delen. 

Verder wordt bepaald dat de gemeente, in overeenstemming met artikel 33/1 van de Vlaamse Codex Wonen 2021, de bevoegdheid heeft om een vergoeding te vragen voor de uitvoering van een conformiteitsonderzoek en voor verzoeken tot afgifte van een conformiteitsattest in het kader van een procedure om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren. Voorafgaand aan het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2023 kon deze vergoeding slechts 90 euro bedragen voor een zelfstandige woning of een kamerwoning. Deze vergoeding wordt door het Besluit vanaf 1 juni 2024 echter opgetrokken tot maximaal 200 euro, conform artikel 3.4 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021, en zal nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten.

Ter volledigheid vermelden wij ten slotte nog dat er enkele wijzigingen betrekking hebben op sociale huur. De meeste wijzigingsbepalingen zijn reeds in werking getreden op 8 januari 2024. Enkele bepalingen treden pas later in werking, onder meer op 1 juni 2024 en 1 januari 2025.

Voor wie zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van zijn woning, is het van groot belang om de wetgeving steeds nauwkeurig te onderzoeken en op te volgen gezien de talrijke wijzigingen. De Vlaamse Regering heeft namelijk de laatste tijd aanzienlijke inspanningen geleverd, en levert deze nog steeds, om de woningkwaliteit te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in een complexe regelgeving, die wordt gevormd door diverse wetgevende instrumenten.

Prof. mr. Steven Van Garsse & Prof. mr. Nicolas Carette, vennoten, Equator Advocaten, Antwerpen-Brussel-Hasselt.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten