Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Regelgeving

Bouwsector in Vlaanderen is klaar voor Europese energierichtlijn

Nieuwe gebouwen in de Europese Unie moeten vanaf 2030 emissievrij zijn, nieuwe overheidsgebouwen vanaf 2028. Dat staat in een richtlijn die door het Europese Parlement werd goedgekeurd. In Vlaanderen dienen nieuwe gebouwen vanaf 2025 fossielvrij te zijn. De bouwsector in Vlaanderen is dan ook klaar om vanaf volgend jaar nog enkel fossielvrije nieuwbouw te realiseren. Dat is vijf jaar vroeger dan Europa oplegt.

Ontwerp zonder titel - 2024-03-14T164416.519
Adobe Stock

“Als Embuild Vlaanderen staan wij achter de energiedoelstellingen”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen. “Niet alleen om de klimaatuitdaging gedegen aan te pakken, maar ook om de energiefacturen van de huishoudens te verminderen. Een fossielvrije en energiezuinige woning is de beste bescherming tegen hoog oplopende woonkosten en maakt je investering waardevast. De bouwfederatie bereidt de sector hier al geruime tijd op voor door onder andere in te zetten op opleidingen om installateurs om te scholen van mazout en gas naar fossielvrije alternatieven.”

Klimaatneutraliteit is mogelijk door op grote schaal de bouwschil te verbeteren door renovatie of nieuwbouw; door over te schakelen op hernieuwbare energie; door technische installaties te vernieuwen en door gebruik te maken van gerecycleerde en koolstofvrije bouwmaterialen. Ook de geoptimaliseerde integratie van installaties in slimme gebouwen is van groot belang.

Verschillende elementen spelen een belangrijke rol in de fossielvrije shift in Vlaanderen:

  • Renovatie. De Vlaamse overheid heeft met de invoering van een renovatieverplichting bij de overdracht van een woning een belangrijke aanzet gegeven tot de realisatie van een klimaatneutraal Vlaanderen tegen 2050. De verplichtingen zullen immers verder verstrengen totdat tegen 2040 al de overgedragen bestaande woningen een label A zullen bereiken. Voor appartementen geldt label A vanaf 2045.
  • Installaties. Om klimaatneutraliteit te bereiken volstaat het niet om de bouwschil aan te pakken. Embuild Vlaanderen gelooft ook sterk in de bijdrage van de installaties. PV-panelen, warmtepompen en batterijen worden almaar efficiënter. Belangrijke sprongen vooruit, niet alleen op het vlak van energiezuinigheid maar ook op het vlak van comfort, zijn nog mogelijk dankzij de oprichting van slimme gebouwen. In die gebouwen worden de traditioneel los van elkaar staande technieken op een digitale manier met elkaar geconnecteerd.
  • Hernieuwbare energie. Op het vlak van hernieuwbare energie merken we een snellere toename dan verwacht. In nieuwe woningen worden versneld warmtepompen geïnstalleerd. De fors toenemende elektromobiliteit zal het gebruik van hernieuwbare energie verder doen toenemen. Tegelijk moet de Vlaamse overheid haar prognoses voor zonne- en windenergie stelselmatig naar boven herzien.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten