Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Regelgeving

Milieueffectenrapport grondig hervormd en vereenvoudigd

De Vlaamse regering heeft een decreet goedgekeurd waarmee het MER tot een slanker en eenvoudiger instrument omgevormd wordt.

BKBC - 2024-04-16T112347.810
Adobe Stock

De Vlaamse regering heeft een decreet goedgekeurd om de milieueffectenrapporten en de aanpak errond te hervormen tot een slanker, eenvoudiger instrument waarin de milieuimpact helder aangetoond wordt.

  • Overbodige en generieke informatie moet vermeden worden.
  • Er is slechts één lijst van MER-plichtige initiatieven en één lijst van projecten die MER-screeningsplichtig zijn. Voor projecten die niet onder de werkingssfeer vallen of niet van rechtswege onder de MER-plicht vallen, kan steeds (vrijwillig) een MER opgemaakt worden.
  • De MER-ontheffingsprocedure, waarmee een uitzondering op de verplichting wordt gevraagd, wordt geschrapt.
  • Zodra uit een beperkt onderzoek al blijkt dat er mogelijks aanzienlijke milieueffecten te verwachten kunnen zijn, is een milieueffectrapportage en de opmaak van een MER nodig.
  • Het juridisch bindend karakter van de als te strikt ervaren richtlijnenboeken wordt geschrapt.
  • Het principe van tiering wordt ingevoerd. Dat houdt hergebruik in van informatie uit eerdere/andere rapporten.
  • Team MER wordt omgevormd tot een Expertisecentrum MER bij de Vlaamse overheid, waarbij kennis zo breed mogelijk wordt gedeeld, waardoor  lokale besturen afdoende bijstand moeten krijgen.
  • Het erkenningssysteem voor MER-deskundigen wordt geoptimaliseerd.

 Het decreet wordt ingediend in het Vlaams Parlement.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten