Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Regelgeving

Stedenbouwkundige regels opnieuw eenvoudiger

Het aanbrengen van isolatie tegen gevels, het plaatsen van laadpalen en het beperkt overwelven van grachten voor inritten: het zijn een reeks stedenbouwkundige ingrepen waarvoor binnenkort onder bepaalde voorwaarden geen vergunning meer nodig is. De aanpassing maakt deel uit van een wijziging van het Vrijstellingbesluit.

BKBC - 2024-04-29T062626.947
Adobe Stock

Niet alleen bedrijven, maar ook stedelijke administraties en burgers zijn het erover eens dat vergunningen in Vlaanderen nog altijd heel wat eenvoudiger kunnen. Bovenop het eerdere vereenvoudigingsplan voor omgevingsprocedures, worden nu enkele bijkomende, gerichte aanpassingen aan het Vrijstellingbesluit uit 2010 doorgevoerd. Dat bepaalt dat een reeks stedenbouwkundige handelingen niet langer aan vergunningsplicht onderhevig zijn. De aanpassingen zorgen een noodzakelijke vereenvoudiging en vermindering van de administratieve lasten. Het ontwerpbesluit tot wijziging werd goedgekeurd op de Vlaamse ministerraad. Nu wordt het voorgelegd aan de Raad van State.

De wijziging zorgt onder meer voor:

  • Een vrijstelling voor het aanbrengen van maximum 26 centimeter isolatie tegen gevels en daken. De vrijstelling geldt evenwel niet voor kostbaar UNESCO-erfgoed, zoals de Brugse binnenstad of gebouwen die in de inventaris erfgoed zitten.
  • Daarnaast gelden er bijkomende vrijstellingen voor laadpalen en laadinfrastructuur op grote (carpool)parkings en het openbaar domein. 
  • Er komt ook opnieuw een vrijstelling voor het beperkt overwelven of inbuizen van grachten in functie van de oprit of toegang tot percelen en gebouwen. 
  • Momenteel zijn vergunningsaanvragen voor grote infrastructuurprojecten, zoals leidingwerken, een echte puzzel: sommige stukken zijn vrijgesteld, anderen niet. Dit kluwen wordt nu een stuk eenvoudiger en uniformer gemaakt. 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten