Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Regelgeving

Vlaamse regering keurt vereenvoudiging vergunningsprocedures en Omgevingsbesluit goed

Van 180 dagen voor een afwijking op milieuvoorwaarden naar 60 dagen, van 5 verschillende beslissingstermijnen tussen 180 en 60 dagen naar vaste basistermijnen van 60 dagen, van vijf verschillende procedures naar één modulaire basisprocedure, van amper flexibiliteit naar veel flexibiliteit om het herbeginnen vanaf 0 te voorkomen. De “grootste hervorming van vergunningsprocedures sinds de samenvoeging van de milieu- en stedenbouwkundige vergunningen in 2016” die de Vlaamse regering heeft goedgekeurd, is ingrijpend.

BKBC - 2024-05-07T115845.935
Adobe Stock

Om een omgevingsvergunning te bekomen in Vlaanderen bestaan er op dit moment maar liefst vijf verschillende procedures, die elk een andere beslissingstermijn hanteren tussen de 60 dagen tot 180 dagen. Door de veelheid aan procedures en gebrek aan voldoende flexibiliteit om plannen tijdens de aanvraag bij te sturen, moeten veel aanvragers opnieuw vanaf nul beginnen omdat ze bijvoorbeeld de verkeerde aanvraagprocedure kozen.  Om dat tijdverlies te voorkomen introduceert de Vlaamse regering één vaste basisprocedure van 60 dagen, die al dan niet aangevuld wordt met modules in functie van de specifieke aanvraag. Hierdoor kunnen aanvragers nooit meer een verkeerde procedure kiezen, voorkomt ze tijdverlies én garandeert ze maximale flexibiliteit.

Aanpassingen

Een andere vaststelling is dat de huidige procedures onvoldoende mogelijkheden bieden om ingediende aanvragen aan te passen om oplossingsgericht te komen tot een vergunning. Daarom wordt nu een grote mate van flexibiliteit in de vaste basisprocedure verankerd. Wijzigingsverzoeken van de aanvrager moeten ook niet meer goed- of afgekeurd worden door de administratie. Ook aanvullingen van het dossier kunnen te allen tijde. Vanaf nul beginnen zal niet meer nodig zijn. De behandelingstermijn verlengen steeds, zodat een aanvrager zijn plannen desnoods meermaals kan verbeteren of bijsturen.

Afwijkingen

Een ondernemer of organisatie die vandaag een afwijking wil op VLAREM milieuvoorwaarden, denk aan geluidsnormen voor lawaaisporten of afstandsregels rond industrie, moet een procedure van 180 dagen doorlopen, om daarna nog eens een omgevingsvergunningsprocedure van 120 dagen te doorlopen. In de toekomst zal dat 120 dagen zijn. Een aanvrager die dergelijke afwijking nodig heeft kan die via een extra module op zijn basisprocedure verkrijgen, zonder twee procedures te doorlopen. In plaats van minstens 180 dagen te wachten, zal de afwijkingsmogelijkheid op 60 dagen beantwoord worden.

Introductie van het Omgevingsbesluit

De regering wil ook voorkomen dat voor kleine ruimtelijke ingrepen een volledige procedure voor een ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden doorlopen die makkelijk twee jaar duurt. Daarom wordt voor drie belangrijke categorieën van aanvragen het Omgevingsbesluit geïntroduceerd.

  1. Een wijziging die zorgt voor verdichting en dorpskernen in functie van de bouwshift, zogenaamde ruimtelijke impulsprojecten
  2. Werken van algemeen belang, zoals fietspaden, rioleringen, wegenwerken, enzovoort.
  3. Bedrijvigheid, zoals de huidige planologische attesten procedure en beperkte ontwikkelingen  aan bestaande bedrijven.

    Er moet voor deze projecten slechts een vereenvoudigd bestemmingsplan worden ingediend en er moeten géén specifieke stedenbouwkundige voorschriften worden uitgedacht, de standaard-voorschriften zijn automatisch van toepassing. De doorlooptijd zal maar 180 dagen bedragen, zonder administratieve beroepsmogelijkheid tegen de planwijziging, wat een enorme tijdswinst oplevert. 
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten