Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Techniek & technologie

BIM-printer lost de verwachtingen in

De toepassing van BIM opent ook perspectieven voor het inzetten van nieuwe hulpmiddelen op de werf. Zo investeerde Vandenbussche eind vorig jaar in een mobiele topografische robot, ook wel eens 'BIM-printer' genoemd. Dit toestel wordt bestempeld als een zeer interessante oplossing om de theoretische modellen naar de praktijk te vertalen. Intussen zette deze aannemer deze ‘digitale medewerker’ al meermaals in. Met succes, want deze oplossing zorgde al voor heel wat tijdwinst

DRJF0606
bouwbedrijf Vandenbussche

Net als elk ander bouwbedrijf kampt Vandenbussche met een acuut personeelstekort. In plaats van puur op rekrutering in te zetten, zoekt het bouwbedrijf ook actief naar technische en technologische oplossingen die de benodigde man/vrouwkracht kunnen reduceren. “We volgen de innovaties op de voet”, aldus Koen Van Impe, directeur projecten BIM. “Zo waren we via voordrachten en buitenlandse contacten Bimprinter op het spoor gekomen, een start-up uit Andenne die een topografische
robot had ontwikkeld. Tegen eind dit jaar willen we BIM voor 100% toepassen in de studie- als de uitvoeringsfase. Er is echter een belangrijke hindernis: het vertalen en interpreteren van de modellen naar de werkvloer. Enerzijds is dat een zeer tijdrovende bezigheid, anderzijds is het niet evident om de mensen op de werf in deze digitale technologie op te leiden. We hadden snel door dat de BIM-printer wel eens een mooi alternatief zou kunnen zijn. Volgens de aanbieder zou het toestel immers in staat zijn om autonoom details van digitale tekeningen op ware grootte en tot op de millimeter nauwkeurig op een vloer uit te tekenen. Dit is nodig om scheidingswanden met een complexe geometrie en hoeken correct te plaatsen. Ook voor de afdruk van de doorboringen van technieken is dit een interessante oplossing. Traditioneel wordt deze opdracht door een landmeter uitgevoerd. Het inschakelen van een dergelijke derde partij heeft echter enkele nadelen: het proces duurt veel langer, wat ook de kosten de hoogte injaagt en er is een risico op menselijke fouten.”

DRJF0646
bouwbedrijf Vandenbussche

In 2 jaar terugverdiend

Getriggerd door de mogelijkheden van de BIM-printer besloot Vandenbussche eind vorige zomer een test te doen. De resultaten waren dermate bevredigend dat een aankoop snel volgde. “Natuurlijk zijn we niet over een nacht ijs gegaan”, vertelt Koen Van Impe. “De investering is immers niet gering: circa 35.000 euro voor een standaard toestel, maar voor onze toepassing is ook een landmeter-totaalstation vereist, wat het totale kostenplaatje op ongeveer 80.000 euro bracht. Toch is deze investering interessant. We denken het toestel zo’n 100 tot 150 dagen per jaar te kunnen inzetten, waardoor de terugbetaaltijd amper twee jaar bedraagt.”

Finetunen naar noden

Vraag is weliswaar of deze doelstellingen haalbaar zijn én of de BIM-printer daadwerkelijk doet waarvoor hij is ontwikkeld. “Intussen hebben we het toestel al een tiental keer ingezet en telkens weer presteerde deze digitale medewerker volgens de verwachtingen”, aldus Koen Van Impe. “We hebben een landmeter het resultaat laten nameten en daaruit bleek dat de afwijking minder dan 2 millimeter bedraagt. Weliswaar hebben we enkele kleine wijzigingen in de instellingen moeten doorvoeren. Zo werd aanvankelijk alles van het plan afgeprint, wat enorm veel tijd kostte. Daarom hebben we het toestel zo ingesteld dat enkel de hoekpunten worden geprint. De praktijk wijst ook uit dat het toestel niet bruikbaar is bij temperaturen onder het vriespunt en bij storm- of regenweer. Als het miezert, lukt het wel om lijnen op het beton te spuiten. Maar als het water met bakken uit de lucht valt, moeten we de BIM-printer op stal laten staan. Nu zijn dat geen grote verrassingen. Integendeel, de producent had ons hierover geïnformeerd.”

DRJF0627
bouwbedrijf Vandenbussche

Hoe werkt het?

Na een minimale afregeling op de werf (maximum anderhalf uur) zorgt de digitale landmeter er autonoom voor dat op een halve dag (bijna een volledige dag bij grotere werven) alles wat geprint moeten worden (zoals binnen- en buitenwanden of technieken) netjes op de vloerplaat van de bouwlaag worden uitgezet. Koen Van Impe verduidelijkt hoe dit gebeurt: “Concreet zorgt onze BIM-specialist ervoor dat de plannen van het BIM-model door middel van een geëxporteerd plan uit BIM in het landmeter-totaalstation worden ingelezen. Deze stuurt via de geocom-verbinding de mobiele robot aan. Het toestel rijdt naar de juiste positie, zorgt voor een automatische kalibratie en brengt tenslotte met verf de markeringen aan. Meteen daarna brandt het toestel met een laser een lijn in de vloer. De verflijn heeft immers een dikte van circa een centimeter – het is de laserlijn die de nauwkeurigheid bepaalt. Als conclusie kunnen we stellen dat de balans van deze unieke investering duidelijk positief is. Vandaag zijn we zelfs aan het onderzoeken hoe we het potentieel van deze oplossing nog meer kunnen benutten.”

DRJF0826
bouwbedrijf Vandenbussche
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten