Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Technologie

Construction Academy in de startblokken

De Confederatie Bouw Limburg, de Hogeschool PXL en de UHasselt ondertekenden op 4 juni een charter ‘Levenslang ondersteunen, begeleiden en informeren van de bouwprofessional’. Onder deze koepel van de Construction Academy bundelen ze hun krachten en expertise en schenken ze ieder vanuit hun kennis kracht om  bouwprofessionals naar een hoger niveau te tillen.

construction academy hoofdfoto

Na een golf van faillissementen van vooral zelfstandigen en kleinere bouwbedrijven gaat het vandaag opnieuw beter met de bouw in Limburg. In 2017 realiseerden de bijna 9.400 bouwbedrijven in deze provincie een omzet van 5,6 miljard €, een stijging met liefst 47% in tien jaar.

Deze omzetverhoging betekent echter niet automatisch een rendementsverhoging. Op het vlak van tewerkstelling doet de bouw het goed: 24.000 Limburgers of 6,5% van de werkenden zijn actief in deze sector. Het kunnen er evenwel nog veel meer zijn, want er is voldoende werk en er zijn massa’s vacatures, maar heel wat bouwbedrijven krijgen die lege plekken niet ingevuld.

“Hierdoor laten we nog heel wat kansen schieten”, betreurt Chris Slaets, directeur van de Confederatie Bouw Limburg. Daarom is het belangrijk om de krachten te bundelen.

Op een cruciaal moment voor de bouwsector verenigen de Confederatie Bouw Limburg met haar meer dan duizend leden, de Hogeschool PXL en de Universiteit Hasselt de krachten voor een nieuwe Construction Academy.

Met een nieuw en eigentijds opleidingsaanbod hoopt deze Construction Academy bouwprofessionals, maintenance en facility managers, installateurs van technieken en epc-houders in korte thematische modulaire workshops bij te scholen om zich beter te wapenen voor de uitdagingen van de toekomst.

Zowel de analyse van de Transformatie Bouw en het SALK-plan als de nieuwe Vlaamse beleidsagenda Vlaanderen 2050 benadrukken de nood aan nieuwe kennis en de juiste skills bij professionals om performant te blijven in de bouwsector, waarin de digitalisering niet meer weg te denken valt.

“Bijblijven en vooroplopen op het vlak van innovatieve bouwtechnologie en -methodieken zijn een noodzaak, want die zaken zijn doorslaggevend voor de slagkracht van een bouwonderneming, zeker in een landschap waar winstmarges nog steeds onder druk staan en iedere efficiëntieslag die slimmer bouwen mogelijk maakt een belangrijk concurrentieel voordeel oplevert”, stelt Chris Slaets.

Tienmaal efficiënter werfbeheer

De Construction Academy presenteert alvast een rijk gevulde najaarskalender, waar o.a. de 5S-theorie aangeleerd wordt via een PXL-spel dat hyperefficiënt werfbeheer met LEAN mogelijk maakt. No-nonsense opleidingen door hands-on lesgevers en de nieuwste trends waarmee bouwprofessionals concreet aan de slag kunnen, vormen het opzet.

Het Expertisecentrum PXL Bouw en Energie heeft al jarenlang ervaring met de praktische toepassing van nieuwe technologieën en slimme werkwijzen die de performantie van bouwondernemingen verbeteren, zoals BIM of LEAN. Het is dan ook uitstekend geplaatst om onderzoekskennis te vertalen naar de praktijk.

Het samen aanbieden met de Confederatie Bouw Limburg van een eigentijdse opleidingsreeks die wetenschappelijk onderbouwd is en waarvan de bouwprofessional onmiddellijk de vruchten plukt op de bouwwerf was een logische volgende stap om de technologietransfer breed uit te rollen naar een grote groep van bouwondernemingen die dagelijks geconfronteerd worden met korte levertermijnen, hogere kwaliteitseisen en de steeds toenemende ‘war for talent’.

Die zoektocht naar werknemers, die niet alleen mee zijn met deze nieuwe kennis maar die deze ook onmiddellijk kunnen overbrengen naar collega’s of onderaannemers om toe te passen in de praktijk, wordt immers steeds moeilijker.

“Dit partnership officialiseert onze jarenlange samenwerking met de Confederatie Bouw Limburg en associatiepartner de UHasselt. Het betreft een unieke samenwerking waarin het onderzoek van de PXL als motor voor innovatie een perfect antwoord biedt op uitdagingen waarvoor bouwprofessionals staan. De specialisatieopleidingen sluiten perfect aan op onze professionele bacheloropleiding Bouw, waarvoor we vanaf september het volledige programma ook in afstandsonderwijs aanbieden. Zo kunnen we zij-instromers aantrekken in de bouw”, weet Ben Lambrechts, algemeen directeur van de Hogeschool PXL.

Ook de UHasselt wil haar expertise samen met de Confederatie Bouw Limburg en de Hogeschool PXL delen met (Limburgse) bouwprofessionals. Als regionaal verankerde universiteit kan ze zo haar doelstelling om een ‘Civic Universiteit’ te zijn in de praktijk brengen.

“Zowel vanuit de opleidingen Bouwkunde, Architectuur, Economie en Rechten als vanuit het praktijkgerichte onderzoek kunnen we expertise aanreiken om de bouwprofessionals beter te wapenen voor de toekomst. Denk maar aan de expertise inzake bv. stabiliteit en aansprakelijkheid, maar ook aan de ontwikkeling van het nieuwe Applicatiecentrum Beton”, licht prof. dr. Luc De Schepper toe.

 
 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten