Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Technologie

Digitale kaart voorspelt nutswerken in Antwerpen

De waterleverancier en rioolbeheerder  water-link maakt samen met de elektriciteits- en gasnetbeheerders Eandis en Infrax (binnenkort samen Fluvius) en kabelnetbeheerder Integan werk van het geïntegreerde nutsbeheer in Antwerpen. Ze zullen de toestand van alle ondergrondse leidingen bundelen op één digitale kaart. Op die manier krijgt het stadsbestuur de beschikking over een belangrijk nieuw strategisch instrument om toekomstige werken efficiënter aan te pakken.

nutswerken
animaflora - stock.adobe.com

Omstreeks 2010 werd de heraanleg van de Bisschoppenhoflaan in Deurne overwogen. Destijds had water-link (toen nog Antwerpse Waterwerken) geen detailgegevens over de staat van het drinkwater- en rioleringsstelsel. De vervanging van de ondergrondse infrastructuur leek niet dringend en werd bijgevolg niet voorzien. De gevolgen daarvan zijn bekend: opeenvolgende breuken, plaatselijke herstellingen en uiteindelijk toch een noodzakelijke vernieuwing van meer dan 7 km drinkwaterleiding. Het is helaas geen uniek voorbeeld.

De jongste jaren ontwikkelde water-link een digitale toestandskaart voor drinkwater en riolering. Eandis (dat voor energie-intercommunale IMEA werkt) en Infrax (de werkmaatschappij van Iveg) beschikken over soortgelijke datasets van de elektriciteits- en aardgasnetten. Integan beheert dan weer de gegevens van het kabelnetwerk.

De data van deze bedrijven worden de komende maanden verzameld in één gezamenlijke toestandskaart. Op die manier krijgen beleidsmakers een waardevol inzicht in de toestand van het openbaar domein. Op basis van algoritmes kan de toestandskaart bovendien voorspellen welke werken zich binnen een tijdspanne van vijf jaar in de toekomst zullen aandienen.

Voor Antwerpen, waar een groot deel van het net decennia geleden werd aangelegd, is een dergelijk instrument bijzonder nuttig om de komende investeringen in het publieke domein efficiënt en doelmatig te plannen. Door een opeenvolging van werken op eenzelfde locatie te vermijden worden kosten bespaard, verlopen de werken met minder hinder voor de burger en verbetert de impact op de stedelijke mobiliteit.

De partners water-link, Eandis en Infrax zullen hun geïntegreerde toestandskaart klaar hebben tegen het einde van dit jaar, zodat de besturen van de stad en de districten dit beleidsinstrument kunnen gebruiken. Ook kabelnetbeheerder Integan sluit aan bij het project.
Europese primeur
Het geïntegreerde multi-utility beheerplan is volgens de informatie waarover het KPMG Global Asset Management Competence Center beschikt uniek in Europa. Het vult de bestaande ‘best practices’ aan met nieuwe, innovatieve methodologieën.

“De synergie tussen de nutsbedrijven is een efficiënt antwoord op de terechte vraag van de burger naar een optimale dienstverlening op vlak van werken op het openbaar domein. We zijn blij dat we als waterbedrijf een voorloper kunnen zijn”, reageert een trotse André Gantman, voorzitter van water-link.

“Op deze manier zetten de nutsmaatschappijen een stap vooruit in de digitalisering van hun informatie over de ondergrondse structuren en versterken zij het imago van Antwerpen als Smart City. Dat de nutsbedrijven die in onze stad actief zijn steeds hechter samenwerken, nu ook op het vlak van asset management, doet me vanzelfsprekend plezier”, besluit Koen Kennis, eerste schepen in Antwerpen en tevens voorzitter van IMEA en Integan.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten