Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Technologie

Houthulst en ION leggen eerste steen van Vrijetijdscampus

Houthulst krijgt zijn vrijetijdscampus in een recordtijd. Daarvoor werd de klassieke openbare aanbesteding ingeruild voor een wedstrijd-pps (concurrentiedialoog). Projectontwikkelaar ION uit Waregem en aannemer Furnibo uit Veurne hebben eerder deze maand de eerste steen gelegd, na een intense voorbereiding met de bouwpartners. In november reeds zal het project operationeel zijn.

Houthulst hoofdfoto

“Als we dit project gerealiseerd hadden via de klassieke formule, met eerst een openbare aanbesteding voor een ontwerpopdracht en dan een aanbesteding voor de werken zelf, dan was dat nooit gelukt in één legislatuur. We zien ook in sociale huisvesting, de aanleg van een fietspad of van een riolering dat projecten steeds vaker zes tot acht jaar in beslag nemen om ze te realiseren. Steeds vaker duurt zoiets langer dan de duur van een legislatuur. Lokale gemeentebesturen worden daardoor zo traag als een slak. En dat in een maatschappij waarin alles steeds sneller gebeurt. Om toch wat snelheid te winnen, kozen we voor publiek-private samenwerking”, duidt schepen van Financiën Joris Hindryckx. De snelle bouwtijd kan volgens Steven Maeyaert van aannemer Furnibo gehaald worden doordat het hele project van de Vrijetijdscampus van bij het ontwerpen ‘geBIMd’ werd.

“Aan het pps-project in Houthulst gingen stevige en intense onderhandelingen vooraf, maar die waren wel heel efficiënt”, herinnert Kristof Vanfleteren, managing partner van ION.

Als alles volgens plan blijft verlopen, zal dit pps-project op 30 november in gebruik worden genomen onder de noemer Vrijetijdscampus Houthulst. Op 6 oktober, net vóór de gemeenteraadsverkiezingen, is er al een lanceringsevenement waarop de inwoners van Houthulst zullen kunnen kennismaken met de dan zo goed als afgewerkte gebouwen.

Geïntegreerde site

De Vrijetijdscampus komt op de terreinen rond de huidige sporthal in de Jonkershovestraat en omvat zowat 7,4 ha. Het wordt een compleet nieuwe site waarbij de bestaande gebouwen gerenoveerd en geïntegreerd worden in een amalgaam van nieuwe multifunctionele gebouwen voor sport en cultuur. Ook de buitensportterreinen worden heraangelegd met o.m. twee nieuwe voetbalvelden, een voetbaltribune met kantine en twee padelterreinen. Alle gebouwen en buitenterreinen worden met elkaar verbonden door een rood steentapijt dat verwijst naar een baan uit een atletiekpiste.

Pps

Voor de realisatie van de campus ging het gemeentebestuur Houthulst een publiek-private samenwerking (pps) aan met ION uit Waregem. De gemeente verkocht de gronden aan ION voor 1,4 miljoen € en de ontwikkelaar geeft de site na oplevering in erfpacht aan de gemeente.

“Voor het grootste project sinds het ontstaan van onze gemeente vroegen we aan ION om een ruimtelijk totaalconcept uit te werken dat tot een functionele en kwaliteitsvolle invulling van de vrijetijdscampus heeft geleid. Het is een investering voor onze inwoners en een investering in de toekomst van onze gemeente. Bovendien is het een investering die zal bijdragen aan de eigen identiteit, het dynamische karakter van Houthulst en de groei en bloei van onze gemeente”, aldus burgemeester van Houthulst Ann Vansteenkiste.

Masterplan

Het masterplan voor de gebouwen, de infrastructuur, de accommodatie en de inplanting werd ontwikkeld en goedgekeurd na intensief overleg met het gemeentebestuur en de lokale sportverenigingen, en in nauwe samenwerking met Sport Vlaanderen (Vlaamse Gemeenschap), dat voor 925.000 € subsidieert.

De bestaande sporthal (1.250 m²) en de zalen voor judo en tafeltennis worden gerenoveerd en zullen straks beantwoorden aan de normen inzake energieprestaties, veiligheid en afwerking. De ingang van de sporthal wordt verplaatst naar de achterkant, want ook het parkeerterrein wordt verplaatst naar de Paardedreef en komt lateraal naast de sporthal. Bovenop de sporthal komt een nieuwe cafetaria van bijna 500 m². Deze cafetaria wordt volledig beglaasd langs de gevelzijde en vormt het hart van de campus omdat men van daaruit zowel kan inkijken als uitkijken op de nieuwe gebouwen en de buitensportterreinen. De nieuwbouw omvat een turnzaal (1.000 m²), een tenniszaal (1.300 m²) en een muzieklokaal (475 m²). De tenniszaal is zo ontworpen dat ze eveneens als polyvalente zaal kan fungeren voor o.a. schoolfeesten, eetfestijnen en seniorenevents.

Rond de Vrijetijdscampus komen er twee her­aangelegde voetbalvelden, één met kunstgras en één met natuurgras. Een nieuwe voetbaltribune met kantine, kleedkamers, technische lokalen en toiletten wordt opgetrokken tussen de twee voetbalvelden. ION legt ook nog twee bijkomende velden aan voor padel, een racket- en balsport voor twee of vier spelers die zich nog het best samenvat als een mix van tennis en squash.

Voor het leggen van de symbolische eerste steen was heel wat volk opgedaagd.

“Voor ons wordt de Vrijetijdscampus Houthulst een heel mooie referentie en ION is dan ook bijzonder fier op de unieke samenwerking met de gemeente Houthulst. Met deze pps kunnen we onze veelzijdigheid, snelheid, creativiteit en multidisciplinaire aanpak onderstrepen, omdat we instaan voor zowel de realisatie en financiering van de volledige sportsite als de ontwikkeling van een residentiële verkaveling in het centrum van de gemeente”, stelt Kristof Vanfleteren, managing partner van ION. De projectontwikkelaar doet voor de bouw van de campus een beroep op o.m. bouwbedrijf Furnibo uit Veurne, architectenbureau A1 Planning uit Oostende en studiebureau Lobelle uit Jabbeke.

Verkaveling

De pps tussen Houthulst en ION omvat eveneens een verkaveling. Vanaf midden oktober wordt gestart met de bouw van 32 woningen en een groen binnenplein dat een doorsteek heeft naar de Kerkstraat. Het gaat om de site in de Broeders Xaverianenstraat, het huidige voetbalplein van KWS Houthulst.

Het wordt een tuinwijk met zowel koppelbouw (twee half alleenstaande woningen met één gemeenschappelijke muur) als rijhuizen waarvan een aantal met inpandige garages. Vele tuinen zijn achteraan bereikbaar via een kruiwagenpad en dus ook vlot toegankelijk met de fiets. Op het binnenplein kunnen kinderen uit de wijk spelen of mensen tot rust kunnen komen op een zitbank. Behalve de verkaveling komt er nog een appartementencomplex aan de Kerkstraat.

 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten