Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Technologie

Kamp C bouwt volledig circulair bedrijfsgebouw

Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw, zal op zijn campus in Westerlo het naar eigen zeggen eerste volledig circulaire bedrijfsgebouw in Vlaanderen bouwen.

kamp C

De werkzaamheden starten in mei 2019. Samen met OVAM en Thomas More vat Kamp C de eerste fase aan, die van de aanbesteding. Dat verloopt in een circulair bouwproces op een geheel eigen manier. Wie als consortium wil intekenen voor de uitvoering van het uiteindelijke gebouw en zich grondig wil voorbereiden, kan vooraf vrijblijvend deelnemen aan een reeks masterclasses.

Circulair bouwen

Het nieuwe gebouw zal de naam ’t Centrum krijgen. Kamp C wil het traditionele bouwproces doorbreken en het circulaire bouwen in Vlaanderen introduceren. Het wil laten zien wat circulair bouwen inhoudt, welke opportuniteiten er zijn voor de Vlaamse bouwsector en hoe dit concreet in praktijk te brengen is. “Circulair bouwen steunt op zeven pijlers: circulaire gebiedsontwikkeling, circulaire materiaalkeuze, circulaire businessmodellen, circulair ontwerpen (veranderingsgericht, toekomstbestendig,…), circulair aanbesteden, circulaire financieringsvormen en het nieuwe werken. In de eerste stap, het circulaire aanbesteden, komen deze zeven samen”, weet directeur Peter-Paul van den Berg van Kamp C.

Circulair aanbesteden is radicaal anders dan de traditionele aanpak. “We stellen een programma van ambities op in plaats van een klassiek eisenpakket. Dat stimuleert bouwbedrijven om zelf met oplossingen en innovaties te komen. Samenwerking tussen de partijen is daarbij essentieel. Het programma van ambities streeft circulaire bouwprincipes na zoals een reductie van de totale materiaalinput en –output, optimaal (her)gebruik van gebouw en componenten, een aanpasbaar, demonteerbaar en omkeerbaar ontwerp, mogelijkheden voor herbestemming, enzovoort”, verduidelijkt Jonathan Verdonck, de projectverantwoordelijke voor ’t Centrum.

Masterclasses

Kamp C wil zoveel mogelijk bouwbedrijven overtuigen om aan dit proces deel te nemen. Zij kunnen teams of consortia vormen en intekenen op de uitvoering van het uiteindelijke gebouw. Ieder team werkt een concept en een visie uit om duidelijk te maken hoe ze het pakket van ambities van opdrachtgever Kamp C optimaal willen vertalen. Het consortium met het meest inspirerende concept mag het ontwerp dan uitwerken, met Kamp C als onderdeel van het team.

Bouwbedrijven die geïnteresseerd zijn in dit circulaire verhaal krijgen de mogelijkheid om in het najaar vrijblijvend eerst enkele gratis leer- en vormingsdagen te doorlopen. Daarbij zal elke pijler van circulair bouwen toegelicht worden en er komen verschillende experts aan het woord. Je kan je hiervoor al inschrijven via een mail aan jonathan.verdonck@kampc.be.

Thomas Rau

Internationaal zijn al enkele gebouwen op een circulaire manier aanbesteed. Dat stelt Kamp C in staat om zich voor dit proces te laten begeleiden door ervaren experts van het consortium ATP (Alba Concepts, Turntoo en PLEKvoor). Alba Concepts is een proces-managementbureau dat uitblinkt in innovatieve en circulaire aanbestedingsprocessen. TurnToo, het bedrijf van Thomas Rau, is een toonaangevend adviesbureau inzake circulair ontwikkelen en circulaire businessmodellen. PLEKvoor weet alles over innovatie in de bouw, heeft ruime ervaring vanuit de aanbodzijde en kent de markt als geen ander.

Partners

Kamp C (168.561,49 €), de OVAM (183.087,04 €) en Thomas More (14.525,55 €) investeren samen 366.174,08 € in de aanbestedingsfase van dit project. De OVAM subsidieert dit als een innovatief project bij lokale overheden. Omwille van de expertise in eerdere (gedeeltelijke) circulaire bouwprojecten is het ook een sterke inhoudelijke partner.

“De OVAM is overtuigd van de meerwaarde van dit project. Het innovatieve aanbestedingsproces zal zonder twijfel de huidige kennis van de bouwsector over circulair bouwen verruimen. Maar ook voor onszelf wordt het een boeiende leerschool. Het zal de complexiteit van circulair bouwen beter in kaart brengen en ik kan me geen betere partner inbeelden dan Kamp C om die informatie en kennis nadien te verspreiden”, stelt Henny De Baets, administrateur-generaal van de OVAM.

BIM

Kamp C zal zijn ervaringen verwerken in een handige praktijkgids voor nieuwe (potentiële) opdrachtgevers van circulaire bouwprojecten in Vlaanderen. Thomas More tot slot biedt ondersteuning inzake Building Information Modelling (BIM). Dat is een techniek om virtueel een heel gebouw uit te tekenen en daar data aan te koppelen zoals materialen, technieken, verbindingen en uitvoerders.

 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten