Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Technologie

Nauwkeurige gebiedsanalyse via de satelliet

BAM Infra gebruikt technologie die door het jonge bedrijf Sobolt werd ontwikkeld om met satellietdata gebieden te analyseren. Hiermee kan snel in kaart worden gebracht hoeveel asfalt, groen en water in een bepaalde zone aanwezig is. Bij gebiedscontracten waar BAM Infra verantwoordelijk is voor het onderhoud levert dit de aannemer maar ook de opdrachtgever snel inzicht in wat precies onderhouden moet worden.

satelliet hoofdfoto

Tot nog toe werd voorafgaand aan de gunning van een gebiedscontract doorgaans een steekproef gedaan van het gebied. Na gunning wordt dan een volledige analyse uitgevoerd, vaak een combinatie van een visuele inspectie en handmatige analyses. Met de nieuwe satelliettechnologie analyseert BAM Infra het gebied al tijdens de aanbestedingsfase. Hierdoor krijgt de opdrachtgever al vóór de gunning een zeer nauwkeurig beeld van het eigen areaal.

In de aanbestedingsfase van het onderhoudscontract Zuid-Kennemerland IJmond in Noord-Holland werd deze vernieuwende technologie al succesvol toegepast. “Bij de aanbesteding van het gebiedscontract voor dit project hebben we aangetoond dat deze manier van analyseren een meerwaarde heeft voor onze opdrachtgever. Het is een snelle, efficiënte en accurate manier om inzicht te krijgen in het te onderhouden gebied”, verklaart Jaap van den Elshout, themamanager Asset Management bij BAM Infra.

De technologie herkent vanuit de lucht objecten op aarde. Zelfs overhangende bomen, viaducten en schaduwen worden verwerkt in de analyse. De scan van een gebied met de Sobolt-technologie heeft een nauwkeurigheid van meer dan 99,8% en zorgt door de efficiënte werkwijze ook snel voor resultaten.

“Deze technologie heeft een enorm potentieel; we passen ze tevens toe voor het inventariseren van de aanwezige hoeveelheid vierkante meters zonnepanelen in een gebied. Dat levert steden en gemeenten waardevolle informatie op voor de uitvoering en planning van hun duurzaamheidsambities”, besluit Jaap van den Elshout.

Deze manier om met geo-informatie en satellietdata een gebied snel te analyseren werd door  BAM Infra samen met Sobolt ontwikkeld.  Sobolt levert intelligente energietoepassingen. Het bedrijf maakt gebruik van satellietdata, slimme algoritmes en de nieuwsgierigheid van het ontwikkelteam. De onderneming werd pas in 2016 opgericht in Rotterdam, maar is inmiddels al actief in verschillende landen.

 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten