Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Technologie

Nieuwe opleidingen artificiële intelligentie en cybersecurity

Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Hilde Crevits heeft zeventien projecten voor opleidingen in artificiële intelligentie goedgekeurd. Tegelijkertijd wordt ook een nieuwe oproep gelanceerd ter waarde van 6.4 miljoen € om het opleidingsaanbod rond artificiële intelligentie (AI) en cybersecurity in Vlaanderen een boost te geven. Daarbij gaat prioritair de aandacht naar kmo’s die tot 80.000 € kunnen krijgen voor opleidingen in 21ste -eeuwse vaardigheden.

Nieuwe opleidingen artificiële intelligentie en cybersecurity

Dat meldt minister Crevits naar aanleiding van de eerste bijeenkomst van de stuurgroep Artificiële Intelligentie die bestaat uit twaalf vertegenwoordigers uit de academische wereld, bedrijven en sectoren. De Vlaamse regering wil in drie jaar tijd ruim 100.000 Vlamingen een basiskennis over artificiële intelligentie meegeven. De stuurgroep moet daartoe bijdragen.

Artificiële intelligentie is alomtegenwoordig en wordt in wetenschapskringen vergeleken met de stoommachine of de opkomst van elektriciteit in het verleden. Dat artificiële intelligentie onze wereld drastisch zal veranderen staat vast. Denk maar aan de vele concrete toepassingen zoals vernieuwde productieprocessen of verkeersoptimalisatie.

Om het gebruik van artificiële intelligentie te verduurzamen en de vele kansen ervan optimaal te benutten werd in maart 2019 het beleidsplan Artificiële Intelligentie en het beleidsplan Cybersecurity door de Vlaamse regering aangenomen. Om de werking en impact van die plannen te evalueren en bij te sturen werden ook stuurgroepen opgericht. Daarbij worden relevante bedrijven als klankbord betrokken en wordt het onderzoeksprogramma door internationale experts gebenchmarkt.

Materiaalindustrie

Eind november besliste de Vlaamse regering beslist om samen met het Europees Sociaal Fonds 8.5 miljoen € te investeren in opleidingen  die onze ondernemingen klaarstomen voor de digitale toekomst. Zeventien projecten krijgen samen alvast 2,8 miljoen €. Die projecten zetten een praktijkgericht opleidingsaanbod op voor ondernemingen over Artificiële Intelligentie en Cybersecurity.

Zo is er in Gent een AI-opleiding in de materiaalindustrie, met als projectpromotor de TLG Science Park-Campus Ardoyen. Met producten gaande van staal tot zonnecellen neemt de materiaalsector een essentiële plaats in, zowel in de economie als in ons dagelijks leven. Industry 4.0 belooft een nog efficiëntere productie van materialen dankzij het gebruik van automatisatie, IT en data. Een kernpunt is deze aanpak is het gebruik van artificiële intelligentie waarbij de vergaarde data benut wordt om onderzoek te versnellen en productie te optimaliseren.

Vele bestaande materiaalkundigen en procestechnologen hebben echter onvoldoende kans gehad om tijdens hun opleiding kennis op te doen over artificiële intelligentie. In dit project wordt een open en toegankelijk opleidingsaanbod opgesteld dat de werknemer kennis laat maken met artificiële intelligentie in de materiaalsector. Aan de hand van case-studies zullen op een conceptuele manier de belangrijkste toepassingen van deze technologie in de materiaalsector worden toegelicht, alsook de belangrijkste valkuilen bij de datavergaring en bij toepassingen.

Oproep

Er komt ook een nieuwe oproep ‘opleidingen in bedrijven’ waarbij medewerkers hun 21ste-eeuwse vaardigheden kunnen aanscherpen, meer specifiek rond Artifiële intelligentie en Cybersecurity. De oproep is prioritair gericht aan kmo's die maximum 80.000 € kunnen krijgen om opleidingen te organiseren. Nieuw is dat ook leervormen zoals e-learning ondersteund zullen worden. Daarvoor is in totaal in 6,4 miljoen € voorzien.

“Artificiële intelligentie biedt enorme mogelijkheden voor ons dagelijks leven. Met artificiële intelligentie en innovatie kunnen jobs versterkt worden en kunnen mensen ontlast worden van bepaalde zware routineuze taken. Maar vaak zijn mensen afwachtend of zelfs bang van artificiële intelligentie. Ze hebben schrik dat hun job zal verdwijnen. Daarom is er een Vlaams beleidsplan artificiële intelligentie. We willen mensen warm maken voor de toekomst en hen basiskennis rond artificiële intelligentie bijbrengen. Een stuurgroep zal dat plan evalueren en bijsturen waar nodig", aldus Hilde Crevits.

De minister maakte ook nog bekend dat ze vanuit VLAIO een projectoproep lanceert voor ICON-projecten (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) rond artificiële intelligentie. Voor deze projecten waarbij bedrijven en kennisinstellingen samenwerken wordt 5 miljoen € vrijgemaakt.


Projecten die ondernemingen en hun werknemers voorbereiden op de implementatie van artificiële intelligentie
• AI toepassingen in ziekenhuizen: ethisch en juridisch bekeken
Projectpromotor: Katholieke Hogeschool VIVES Zuid
Projectlocatie: Kortrijk

• AI Impact
Projectpromotor: Agoria Central
Projectlocatie: Schaarbeek

• Interactief Starter Kit Platform voor de adoptie van industriële AI en Data Science competenties
Projectpromotor: Sirris, het collectief centrum van de technologische industrie
Projectlocatie: Schaarbeek

• Een human-centered AI-opleiding door middel van serious game-ervaringen
Projectpromotor: VUB
Projectlocatie: Elsene

• Online opleidingsplatform rond de juridische en ethische aspecten van AI
Projectpromotor: IFORI
Projectlocatie: Gent

• vormAInt
Projectpromotor: BEMAS – kantoor Vlaanderen
Projectlocatie: Gent

• ARTINTAPP: Naar slimme ARTificiële INTelligentie APPlicaties  
Projectpromotor: BeCode
Projectlocatie: Brussel

• Vertaling van strategische transformaties naar Al technologie projecten
Projectpromotor: INNO.COM
Projectlocatie : Putte

• Crunch Academy: Sector-Specifieke AI opleidingstrajecten
Projectpromotor: Crunch Analytics
Projectlocatie: Gent

• Medewerkersdevelopment ikv AI
Projectpromotor: Barco
Projectlocatie: Kortrijk

• AI4Business
Projectpromotor: Bison Coders
Projectlocatie: Leuven

• AI for decision makers
Projectpromotor: Innato
Projectlocatie: Kontich

• AI-opleiding in de materiaalindustrie
Projectpromotor: TLG Science Park-Campus Ardoyen
Projectlocatie: Gent

Projecten die ondernemingen en hun werknemers voorbereiden op de toepassing van cybersecurity

• Secure Code Warrior Mobile
Projectpromotor: SENSEI SECURITY
Projectlocatie: Brugge

• Trusted mobile apps
Projectpromotor: EGGSPLORE (BeHive)
Projectlocatie: Machelen

• PIVOT - Privacy & Informatie-Veiligheid OpleidingsTraject
Projectpromotor: Toreon
Projectlocatie: Antwerpen

• White Hacker: CS-centric software bij Vlaamse bedrijven
Projectpromotor: BeCode
Projectlocatie: Brussel

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten