Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Technologie

Online ‘groenblauwpeil’ nu ook voor bouwprofessionals

Sinds kort kunnen niet alleen burgers, maar ook overheden en professionals het ‘groenblauwpeil’ gebruiken. Dit online instrument geeft vandaag immers aanbevelingen om zowel gebouwen als parkeerplaatsen, infrastructuur en bijhorende (openbare) ruimte klimaatbestendig te maken. Met deze 2.0-versie ambiëren initiatiefnemers Departement Omgeving, Embuild en Vlario Vlaanderen te helpen in haar transitie naar een klimaatbestendige regio.

AdobeStock_387943343

Met het online instrument groenblauwpeil kunnen burgers nagaan hoe een bestaande woning en tuin of een nieuw ontwerp scoort op ‘blauwe’ aspecten (bijvoorbeeld de opvang, het gebruik en de infiltratie van regenwater) en ‘groene’ aspecten (zoals biodiversiteit, CO2-opslag, luchtkwaliteit en verkoeling). Om dat peil te berekenen, volstaat het om informatie over het perceel in te geven: het soort en de oppervlakte van het dak, de inhoud van de regenwaterput en infiltratievoorziening, de variatie van groen in de tuin, … Vervolgens genereert de tool een score van A tot F, alsook een aantal suggesties om het groenblauwpeil te verbeteren. Bovendien kan ook de ideale grootte van de  regenwaterput worden berekend. Sinds de lancering in 2021 hebben meer dan 62.000 Vlamingen  www.groenblauwpeil.be geraadpleegd. Van bijna 30.000 woningen en tuinen werd het groenblauwpeil berekend.

Versterken van bouwshift 

Vandaag hebben de initatiefnemers een vernieuwde versie klaar. Bedoeling is om niet alleen de burgers, maar ook de omgevingsprofessionelen te helpen bij het maken van de juiste keuzes om tot een kwaliteitsvolle groenblauwe inrichting van publieke en private ruimte te komen. Ze stellen dat dit de realisatie van de bouwshift zal versterken, en daarmee ook de klimaatbestendigheid van Vlaanderen en de biodiversiteit verhogen. 

Meerdere veranderingen

Particulieren en huishoudens kunnen als vanouds het peil voor hun perceel ingeven, maar de tool wordt uitgebreid naar andere gebouwtypes en een groter schaalniveau. Ook overheden, architecten, aannemers, tuinarchitecten... kunnen voortaan het groenblauwpeil van een openbaar domein of een combinatie openbaar/publiek domein berekenen. Tevens werd de gebruiksvriendelijkheid verbeterd en kan er - naargelang de noden of interesses – meer en diepgaander functionaliteit worden gebruikt. Particulier zullen eerder voor de eenvoudige berekening kiezen; professionelen voor de uitgebreide versie met extra parameters voor blauw en groen. Met de geactualiseerde versie is het ook gemakkelijker om verschillende projectontwerpen met elkaar te vergelijken en met andere partners te delen. Last but not least is het groenblauwpeil aan de laatste wijzigingen in de regelgeving aangepast. 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten