Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Technologie

Xenomatix-technologie beoordeelt kwaliteit fietspaden

Agentschap voor Wegen en Verkeer doet een beroep op de true-solid-state LiDAR-technologie om in Vlaams-Brabant en een deel van Antwerpen de kwaliteit van fietspaden te beoordelen.

Ontwerp zonder titel - 2023-11-13T172844.402
Adobe Stock

Het samenwerkingsproject tussen XenomatiX en AWV moet een beter beheer van fietspaden op vlak van comfort, veiligheid en toegankelijkheid ondersteunen. Met de technologie zal de kwaliteit van 1.875 kilometer fietspaden integraal in kaart worden gebracht. 

XenoTrack, de speciale lidar voor wegmetingen, levert zeer nauwkeurige en betrouwbare digitale 3D-kaarten van het volledige fietspadoppervlak en berekent automatisch de vlakheidsscores als kwaliteitsmaatstaf, volgens de OCW-methodiek. Door het volledige fietspadoppervlak te digitaliseren, kan XenoTrack potentiële gevaren en onregelmatigheden in het wegdek opsporen, obstakels detecteren en gebieden binnen het bestaande fietspadennetwerk identificeren die verbeteringen behoeven. Zowel de gedigitaliseerde fietspaden als de berekende kwaliteitsmaatregelen zijn toegankelijk voor de AWV-medewerkers voor planning en budgettering. 

AWV zal deze gegevens gebruiken om in het plan voor de komende jaren budgetten te verdelen voor het fietspadennetwerk. Dit omvat de aanleg van nieuwe fietspaden, de verbetering van bestaande fietspaden en de implementatie van comfort- en veiligheidsmaatregelen in de hele regio. 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten