Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Verzekeringen

Publi-reportage | Als zelfstandige 24/7 verzekerd zijn tegen ongevallen? Een must...

Als zelfstandige hebt u er alle belang bij om de nodige maatregelen te treffen zodat u en uw gezin financieel beschermd zijn tegen alle mogelijke gevolgen van een ongeval: medische kosten, arbeidsongeschiktheid, blijvende invaliditeit en overlijden. U kan zich beschermen met een ongevallenverzekering als er u iets overkomt. En dit zowel bij een ongeval in het kader van uw werk als in uw privéleven.

independant-mes-revenus5ok

U wordt vergoed bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid... en blijvende invaliditeit

Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval, zolang u volledig onbekwaam bent om uw normale werkzaamheden uit te voeren, ontvangt u gedurende maximaal 3 jaar een dagelijkse vergoeding die u vastlegt in uw verzekeringscontract (tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan daarna overgaan in blijvende invaliditeit).

Als uw verwondingen zijn gestabiliseerd en u geconfronteerd wordt met blijvende invaliditeit, ontvangt u een kapitaalbedrag. Dit bedrag wordt berekend op basis van de bezoldiging die u heeft vastgesteld in uw verzekeringscontract en het vastgestelde invaliditeitspercentage. Vanaf een bepaald vastgesteld invaliditeitspercentage kan dit kapitaalbedrag worden verhoogd.

U kunt zelf de verzekerde bedragen bepalen in uw contract, maar er zijn natuurlijk wel limieten aan de dekkingsbedragen.

Medische kosten

De ongevallenverzekering dekt de kosten van medische behandelingen die niet worden vergoed door de sociale zekerheid. Controleer bij uw verzekeraar wat de limieten zijn voor vergoeding.

Overlijden

De ongevallenverzekering voorziet in de uitkering van een vergoeding aan de door u aangewezen begunstigde in geval van overlijden. Controleer bij uw verzekeraar tot welk bedrag deze vergoeding kan oplopen en of er ook dekking is voor begrafenis- en repatriëringskosten.

Zorg er ook voor dat uw dekking 24 uur per dag, zowel voor uw professionele activiteiten als uw privéleven, wereldwijd geldt.

Om uw dekking te optimaliseren, kunt u ook een optionele rechtsbijstandsverzekering afsluiten die dekking biedt voor advocatenkosten en gerechtelijke procedures.

Het is ook belangrijk om te weten dat de dekking moet worden uitgebreid als u een motorfiets gebruikt of gevaarlijke sporten beoefent, zoals karten of speleologie. Uw verzekeraar kan u hierover verder informeren.

En wat er ook gebeurt, lees altijd zorgvuldig het IPID (Informatiedocument) en de algemene voorwaarden voordat u een ongevallenverzekering afsluit.
Meer info op www.federale.be/nl/zelfstandigen/uw-inkomsten.


Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten