Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Verzekeringen

Publi-reportage | Burenhinder: risico’s tijdens de bouw en na de oplevering

We spreken van bovenmatige burenhinder wanneer het daadwerkelijke gebruik door een eigenaar van een eigendom (grond of gebouw) overlast veroorzaakt die verder gaat dan de normale overlast die je van een buur mag verwachten.

Federale-

Er hoeft niet per se een fout te zijn van de eigenaar die zijn eigendom gebruikt om van buitensporige burenhinder te spreken, hoe dan ook is hij er toch verantwoordelijk voor. Bijvoorbeeld: Een veelvoorkomende vorm van "burenhinder" is het verschijnen van scheuren veroorzaakt door werkzaamheden in een naburig gebouw, zelfs indien ze correct uitgevoerd zijn.
Bij Federale Verzekering dekt de polis B.A. Bouwwerken schade ten gevolge van burenhinder. Ook bij een contractuele overname van de aansprakelijkheid van de bouwheer, zal burenhinder door onze B.A. Bouwwerken gedekt worden. Federale Verzekering komt echter niet tussen in de kosten van preventieve maatregelen die door een rechter in het kader van burenhinder opgelegd zouden worden. In dat geval gaat het immers om kosten die inherent zijn aan het uitvoeren van werkzaamheden op een bouwplaats en niet aan kosten die voortvloeien uit een schadeclaim.

Dekking tegen risico’s die tijdens de bouwwerken gelopen worden

De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor burenhinder veroorzaakt door de verzekerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld scheuren in het naburige gebouw als gevolg van het passeren van bouwmachines.

Er is ook een dekking voor aansprakelijkheid bij overlast op basis van de contractuele overname van de aansprakelijkheid van de bouwheer. Maar de bescherming geldt alleen indien het contract met de bouwheer uitdrukkelijk voorziet in een overdracht van aansprakelijkheid voor burenhinder ten gevolge van werken uitgevoerd bij de bouwheer, zoals bijvoorbeeld grondwerken die een bodemverzakking veroorzaken bij de buur.  
Stutkosten voor het naastgelegen pand, bij kans op verzakking ten gevolge van werken, zijn niet verzekerd. Dit omdat de kosten geen verband met een veroorzaakte schade hebben.

Wat met risico’s na de oplevering? 

De B.A.  Bouwwerken dekt de burenhinder veroorzaakt door de werkzaamheden, die zich voordoen na de voltooiing van de werkzaamheden, zoals scheuren of grondverzakking, in het naburige gebouw.

Lees altijd zorgvuldig het IPID (Informatiedocument) en de algemene voorwaarden voordat je een verzekering B.A. Bouwwerken afsluit.

Meer info over burenhinder en de B.A. Bouwwerken vind je hier.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten