Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Verzekeringen

Publi-reportage | De verplichte verzekering voor uw tienjarige aansprakelijkheid: goed om te weten

Sinds 2018 bent u als bouwprofessional wettelijk verplicht om uw tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren. Wat houdt deze wet in en voor welke bouwprojecten moet u een verzekering onderschrijven? We frissen uw geheugen even op...

FEDERALE-Assurance_Photo-article-Expert-Boukroniek-print-28.04.23-+-Bouwkroniek-Batichronique-digitales-05.05.23

Wat houdt de wetgeving in?

Ze verplicht  aannemers en andere dienstverleners om een verzekering te onderschrijven die hun  tienjarige aansprakelijkheid verzekert. Bij een schadegeval zal de vergoeding worden bepaald aan de hand van de waarde van de wederopbouw van het gebouw. Indien die waarde meer dan € 774 691,36 (ABEX-index op 1 januari 2023) bedraagt, mag de dekking, voor het totaal van materiële  en immateriële schade, nooit lager zijn dan € 774 691,36  per schadegeval.

Bedraagt de  waarde van de wederopbouw minder dan € 774 691,36, dan mag de waarborg niet lager  zijn dan de waarde van wederopbouw.  De wetgeving heeft uitsluitend betrekking  op de aansprakelijkheid met betrekking tot problemen van soliditeit en stabiliteit  van de gesloten ruwbouw van de woning.  De waterdichtheid van de gesloten  ruwbouw van de woning wordt ook  verzekerd, maar alleen wanneer deze  laatste de soliditeit of stabiliteit van de  woning in gevaar brengt.

Wanneer en voor wie is de verzekering  verplicht?

Aannemers, architecten en andere  dienstverleners zijn verplicht een  verzekering af te sluiten bij een bouw of  renovatie, als:

  • de werken of prestaties betrekking  hebben op een woning: een eengezinswoning of een appartement. Het gaat dus niet om een rusthuis waarvan sommige delen gemeenschappelijk zijn.
  • de werken vallen onder het begrip ‘gesloten ruwbouw van een woning’.
  • de tussenkomst van een architect verplicht is voor de onroerende werken en er een stedenbouwkundige vergunning nodig is


Meer info op https://www.federale.be/nl/bouwsector

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten