Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Verzekeringen

Publi-reportage | Een verzekering alle bouwplaats risico’s, dat is een beetje zoals de omnium van uw werf

Op een werf kan u nog zoveel mogelijk preventieve maatregelen nemen, er kan altijd wel iets mis gaan. Tot de voorlopige oplevering is de aannemer verantwoordelijk voor de werf. Concreet betekent dit dat een (kostelijk) schadegeval voor zijn rekening zal zijn. Maar er is een oplossing om dit risico te verzekeren…

Fédérale-Assurance---Photo-article-Expert-Bouwkroniek-print-26.05.23-+-Bouwkroniek-Batichronique-digitales-02.06.23

Als u een nieuwe auto koopt, dan denkt u aan een omnium en dat is logisch, want het gaat om een grote uitgave. Hetzelfde geldt voor een werf: als die schade oploopt, kan dat erg duur zijn. Het is daarom raadzaam om de werf te beschermen met een verzekering alle bouwplaats risico’s.

Welke bescherming biedt een verzekering alle bouwplaats risico’s ?

De verzekering dekt de werf zelf, maar ook de materialen en bouwelementen die geïntegreerd moeten worden, zoals centrale verwarming of sanitaire installaties, evenals tijdelijke werken, d.w.z. die essentieel zijn voor de organisatie van en toegang tot uw werf of voor de stabilisering van de bouwwerken.

Is het mogelijk om de dekking uit te breiden?

Ja! Er zijn optionele waarborgen. In de eerste plaats kan de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde (de aannemer, zijn onderaannemers, de bouwheer, enz.) t.a.v. derden en burenhinder (aansprakelijkheid zonder fout) gedekt worden. De verzekering kan ook worden uitgebreid tot goederen die niet onder de basiswaarborgen vallen: werfketens, materiaal zoals bijvoorbeeld stellingen, daar opgestelde werfvoertuigen... Als het een renovatiewerf betreft, kan u ook een bestaand goed verzekeren. Ten slotte kan de aannemer ook een verzekering afsluiten voor de onderhoudsperiode.

Hoe het ook zij, let bij het afsluiten van een verzekering voor uw werf altijd op de omvang van de bescherming die uw verzekeraar biedt: de risico's die zijn opgenomen in de basisgaranties, deze die als optie kunnen worden gedekt, de vrijstellingen ten laste van de verzekerde en uitsluitingen, zoals immateriële schade.

Meer weten? https://www.federale.be/nl/bouwsector/uw-werven/alle-bouwplaats-risico's

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten