Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Verzekeringen

Publi-reportage | Uw werfmachines verzekeren? Een must!

De werf- en ateliermachines in uw zaak vertegenwoordigen een groot kapitaal en zijn van groot belang voor uw beroepsactiviteit. Een stopzetting op uw werf of een machine buiten gebruik kunnen zware financiële gevolgen hebben voor uw onderneming. Daarom is het broodnodig dat u zich beschermt met een verzekering machinebreuk.

Federale-Assurance---Photo-article-Expert-Bouwkroniek-Batichronique-print-01.09.23-digitale-08.09.23In functie van hun waarde en de regelmaat van gebruik, kan u zelf kiezen welke machines u in uw atelier (vast) en op uw werf (mobiel) verzekert.

Uw mobiele werfmachines


U kan die beschermen tegen schade veroorzaakt door externe oorzaken (brand, diefstal, een onhandigheid, …); of schade die te wijten is aan externe en interne oorzaken (kortsluiting, een trilling, oververhitting, …).

Uw vaste machines


Uw vaste machines verzekert u tegen verschillende in het contract opgesomde externe en interne risico’s, zoals vandalisme, elektrische overspanning, een val, een montagefout, het loskomen van onderdelen, …

Let zowel bij mobiele als vaste machines op dat ze niet alleen verzekerd zijn als ze in gebruik zijn of stilliggen, maar ook tijdens het demonteren, het hermonteren of het verplaatsen voor een herstelling of een onderhoud.

Sommige verzekeraars bieden aanvullende waarborgen om u te beschermen tegen bijzondere kosten. Denk maar aan de hoge kosten voor het herstellen, demonteren of hermonteren van uw machines buiten de normale werkuren. Of door gespecialiseerde technici. Of de kosten voor spoedzendingen van wisselstukken of voor het opvissen van uw werfmachine wanneer die in een waterloop naast uw werf valt…. Vraag aan uw adviseur welke waarborgen beantwoorden aan de noden van uw zaak.

Meer info op www.federale.be/nl/bouwsector/uw-gebouw-materieel-en-goederen/machinebreuk.


Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten