Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Verzekeringen

Publi-reportage | Wat is het belang van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor mijn werknemers?

Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht voor bedrijven. Nochtans is het best wel belangrijk.

kraan-ongeval
Adobe Stock

U kunt het vergelijken met een B.A. Familiale uit de privésfeer. Een aansprakelijkheidsverzekering  beschermt uw onderneming tegen mogelijke claims bij een schadegeval waarbij het bedrijf in fout gesteld is. Als dat het geval is, kunnen de financiële gevolgen zeer zwaar zijn voor uw bedrijf en zelfs leiden tot faillissement. Want een werkongeval … zit vaak in een klein hoekje!

Denk aan een wagen die geparkeerd staat bij een werf en waarop  een ladder valt. Of een kraan die omwaait en schade toebrengt  aan de omliggende woningen.

Er bestaan burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen voor de uitbating van een onderneming, zoals aangeboden door Federale Verzekering, op maat van de bouwsector, evenals voor zelfstandigen en ondernemers.

Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt u, uw partners en werknemers in geval van onopzettelijk veroorzaakte lichamelijke, materiële en immateriële schade tijdens de uitoefening van uw beroepsactiviteiten. Controleer ook bij uw verzekeraar of u gedekt bent wanneer uw aansprakelijkheid in het gedrang komt omwille van uw onderaannemers.

Sommige verzekeringen B.A. Uitbating op maat van de bouwsector bevatten de volgende basiswaarborgen:

  • de schade aan uw bouwwerk, uw materiaal en de toevertrouwde goederen, toegebracht tijdens de duur van de werken, als die schade wordt veroorzaakt door een brand, een explosie of een blikseminslag;
  • de foutloze aansprakelijkheid wegens burenhinder, die wordt veroorzaakt in de onmiddellijke omgeving van uw exploitatiezetel of uw werkplaats, maar ook de aansprakelijkheid van de opdrachtgever wegens de burenhinder veroorzaakt door de werken die in uw uitvoeringscontract te uwen laste zijn;
  • de aansprakelijkheid van de veiligheidscoördinatoren van uw onderneming tijdens de duur van de werken.

Er zijn natuurlijk ook dekkingslimieten. Zo is bijvoorbeeld schade aan uw eigen eigendommen niet verzekerd. Iedere beslissing om de verzekering B.A. Uitbating te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het IPID en de algemene voorwaarden. 

Meer info op https://www.federale.be/nl/bouwsector

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten
Artikelen die u mogelijk interesseren