Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Visie

Bouwkroniek en Batichronique bouwen aan multimediale toekomst

In de eerste helft van februari organiseerde EBP bij Willy Naessens en Afas een event om de lancering van de vernieuwde Bouwkroniek en Batichronique (de nieuwe naam van La Chronique) te vieren. Ondanks de concurrentie met meerdere andere festiviteiten in de sector werden het twee geslaagde avonden waar de genodigden, een en al oor, naar de vernieuwingsoperatie luisterden. De commentaren tijdens het netwerkmoment achteraf waren bijzonder motiverend voor het team dat twee jaar aan deze rebranding werkte. Voor wie er niet bij was, geven we graag een overzicht van de veranderingen.

16022023BatiBouw-004_OK
Adam Krings

Bij Bouwkroniek en Batichronique houden ze niet van half werk. Het management paste voor een opsmukoperatie en koos resoluut voor een complete vernieuwing. Een nieuwe en moderne look & feel wordt gecombineerd met een multimediale aanpak waarbij content de grenzen van print overschrijdt.

Trouw aan de roots

Weliswaar blijft het wekelijkse magazine bestaan, maar het steekt wel in een compleet nieuw kleedje. Ook inhoudelijk zijn er wezenlijke verschillen te bespeuren. Zo worden niet enkel de overheidsopdrachten gepubliceerd, maar ook private bouwprojecten. Deze ‘globale’ aanpak reflecteert zich eveneens in het redactionele gedeelte dat zich blijft focussen op het brengen van actualiteitsgebonden verhalen. Dat gebeurt op een dynamischere manier als voorheen, met kortere stukken die toegankelijker zijn geschreven. Ook is er een duidelijke link met het webplatform: via het scannen van een QR-code kan de lezer extra informatie ontdekken (foto’s, rapporten, onderzoeken...).

Extra maandelijks magazine

De grote verandering is dat er maandelijks een ‘content’ magazine bovenop komt. Het betreft een echt vakblad van minstens 48 pag met als centrale thema ‘waar gaat de bouwsector naartoe?’. De bedoeling is de lezers te informeren over nieuwe trends, technieken, technologieën, businessconcepten... En dit op een manier die alle actoren (en dus niet enkel de aannemers) inspireert. Hoofdredactrice Els Jonckheere: “De bouwsector is in volle (r)evolutie en dat beseffen alle partijen maar al te goed. Helaas zien de meeste kmo’s enkel een paar ‘bomen’ en geen ‘bos’. Daar tegenover staan de pioniers en touwtrekkers die met tal van experimenten en ontwikkelingen bezig zijn. Zij klagen dan weer dat hun ervaringen niet tot een breed publiek van professionals geraakt. Het is dit hiaat dat ons heeft geïnspireerd om de nieuwe inhoud en identiteit van Bouwkroniek/Batichronique te ontwikkelen.”

Informeren en inspireren

De redactie wil inspireren door artikels die zich niet beperken tot een omschrijving. Bij projecten (gebouwen en infrastructuur) wordt bijvoorbeeld met hoofdaannemer, architect en bouwheer rond de tafel gezeten en nagegaan wat de uitdagingen waren, hoe ze die hebben aangepakt, welke nieuwe technieken/materialen er werden gebruikt en welke impact dit had op processen, werkmethodes, arbeiders, businessconcepten... Daarnaast worden cases en proeftuinen onder de loep genomen en is er elke editie een uitgebreid interview met iemand die richting geeft aan de bouwsector. “Verder zoeken we naar quick wins en tips & tricks, onder meer in dossiers over management issues. Kortom, Bouwkroniek staat vanaf nu voor een maximum aan toepasbare informatie en doet daarvoor ook een beroep op de lezer zelf. Bouwkroniek is niet enkel een vakblad voor de markt, maar ook VAN de markt”, zegt Els Jonckheere.

La Chronique wordt Batichronique

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is dat er niet meer regionaal wordt gewerkt. Bouwkroniek en La Chronique worden een eeneiige tweeling met eenzelfde ‘nationale’ inhoud. In deze optiek werd ook geopteerd voor een naamsverandering. Vanaf nu krijgen de Franstalige lezers immers zes keer per jaar ‘Batichronique’ in de bus.

Informatieplatform voor sector

Last but not least is er de lijm tussen de vakbladen: de volledig vernieuwde website. De ambitie is niet gering: dit moet op termijn uitgroeien tot het belangrijkste informatie informatieplatform van de bouwsector. Els Jonckheere: “Hiertoe durven we zelfs de concurrentie met de dagbladen aan te gaan. Een van onze medewerkers zal continu speuren naar nieuws dat onze lezers aanbelangt en dit nog dezelfde dag posten. Op die manier blijft iedereen up-to-date met een dagelijks bezoekje aan www.bouwkroniek.be of www.batichronique.be. Bedoeling is dat het platform ook steeds meer de digitale weg inslaat met podcasts, videos, rondetafelgesprekken...

Samen sterk  

Dat het nieuwe concept aanslaat, blijkt uit de positieve reacties van talrijke federaties, kennisinstellingen en andere organisaties. Hun enthousiasme is zelfs dermate hoog dat ze zich hebben verzameld in een denktank die zal helpen om informatie uit de markt (en vooral de hete hangijzers) tot bij de redactie te brengen. Tevens hebben ze zich geëngageerd om informatie te verifiëren, te helpen bij het zoeken van interessante gesprekspartners en mee te denken over potentiële onderwerpen die een toegevoegde waarde voor de lezers hebben. Er zitten ook nog vele ideeën in de pijplijn, zoals de gezamenlijke organisatie van events, opleidingen en ronde tafels.

Ook in uw projecten, initiatieven en innovaties zijn we geïnteresseerd

Hebt u nieuws dat interessant kan zijn voor Bouwkroniek/Batichronique? Aarzel niet en stuur een mailtje naar redactie@bouwkroniek.be. Ook uw suggesties voor eventuele invalshoeken en thema’s zijn welkom.

09022023BatiBouw-191_OK
Adam Krings
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten