Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Visie

Interview | Flux50 laat licht schijnen over uitdagingen in de bouw

Dat er een structureel tekort is aan werkkrachten in de bouwsector is ondertussen gekend. In mei 2023 klokte men af op 140.000 openstaande vacatures. Voor vele werven betekent dit vertragingen en oplopende wachttijden. De klimaatdoelstellingen van 2050 wachten echter niet. Om die te halen moeten jaarlijks zo’n 90.000 panden energetisch gerenoveerd worden.

Frederik-3
Managing Director Flux50

Sneller renoveren met een tekort aan aannemers; het zal een moeilijke klus worden. 

Voor Flux50, de cluster voor innovatie en energie, vormt energetische renovatie een belangrijk speerpunt. Als cluster ondersteunen we daarom onderzoeksprojecten rond technologische innovatie in de gebouwde omgeving. Om de renovatiegolf richting duurzame energiehuishouding haalbaar te maken voor zowel vraag- als aanbodzijde moeten meer, dan enkel technische, hordes genomen worden. Daarom kijkt Flux50 ook naar wat nodig is qua beleid, omkadering, opleidingen en businessmodellen voor de omslag naar een opgeschaalde renovatiegolf. 

Het start bij het aanjagen van de vraag bij eigenaars. Lokale besturen zetten hier al sterk op in via renovatiecoaches en energiehuizen. Door bundeling van dossiers en administratieve voorbereiding trachten ze eigenaars te ontzorgen. Het meeste comfortverlies zit voor bewoners in veranderingen van de bouwschil. Het is dan ook aan te bevelen om die in  één fase en fundamenteel aan te pakken. 

Eens de vraag op snelheid, is het kijken naar de beschikbare aannemers om de opdrachten uit te voeren. Pre-screening en administratieve vereenvoudiging helpt niet alleen bouwheren, maar ook aannemers te ontzorgen. Toch zal zelfs met die ondersteuning de beschikbare werkkracht waarschijnlijk nog onvoldoende zijn. Het blijft dus nodig om andere oplossingen en innovaties te onderzoeken en in te zetten op systeem- en productiviteitsverbeteringen. 

Eén van de pistes waar bijkomende projecten nodig zijn, is die van off-siteproductie en samengestelde bouwcomponenten. Bij off-site gebeurt een deel van de samenstelling van afzonderlijke bouwelementen industrieel in prefabricatie. Aangezien dit stuk niet meer op de werf gebeurt, maar in de fabriek, verkort de werftijd. Bij nieuwbouw is dit een courante praktijk die ook in renovatieprojecten gemeengoed moet worden. Een eerste voorbeeldproject hiervan is Sociale Energiesprong waarbij in Hoeselt vier sociale woningen werden gerenoveerd in een periode van zeven dagen.

Evident is dat niet in de Vlaamse context en een verregaande digitalisatie zal hierbij ook nodig zijn.  We kennen immers een grote verscheidenheid en versnippering aan bouwstijlen. In de voorbereidingsfase moet Building Stock Modelling via GIS-methodes, helpen om een woning digitaal in kaart te brengen. En ook in productie zullen robotica, AI en 3D-printing een rol gaan spelen. Chat GPT kan je het energiepeil van mijn woning helpen verbeteren?  

Frederik Loeckx

Managing Director Flux50

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten