Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Visie

Naar digitalisering: Project Centrum Bouw 4.0

De digitalisering is alomtegenwoordig. Ook in de bouwsector is de digitale transformatie volop aan de gang, en komen er tal van nieuwe digitale technologieën en mogelijkheden op ons af om efficiënter te ontwerpen, te bouwen, te beheren en te renoveren.  

naar een lagere milieu 2
Om vooruitgang te boeken voor de bouwsector, is het belangrijk dat bouwondernemingen deze digitalisering omarmen. Daarom wil het WTCB met het project ‘Centrum Bouw 4.0’ via demonstratieactiviteiten de bouwprofessionals bijstaan in het digitalisatiehoofdstuk van de bouw. Door te focussen op specifieke bouwberoepen en deze te koppelen aan concrete tools en voorbeelden op maat, zullen de bouwondernemingen en -professionals aangemoedigd worden digitaal te innoveren en nieuwe technologieën toe te passen.
 
Om bovenstaande demonstratieactiviteiten te realiseren, wordt er een demonstratiecentrum gebouwd, waar naast het geven van demonstraties ook de gelegenheid gecreëerd wordt om opleidingen te geven en contact tussen bouwprofessionals en technologieaanbieders, softwarehuizen, studiebureaus … te stimuleren. Zo kunnen nieuwe ideeën ontstaan en nieuwe toepassingen ontwikkeld, getest en opnieuw gedemonstreerd worden, met de noden en behoeften van de bouwprofessionals als uitgangspunt.
 
Naast deze vaste demonstratiehub in Sint-Stevens-Woluwe, voorziet dit project (met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) ook een mobiele demonstratiehub, die ingezet wordt op werven voor demo- en testactiviteiten om de technologie waar nodig dicht bij de bouwprofessional te brengen.
 
In het algemeen heeft dit project drie doelstellingen:
• het demonstreren van digitale technologieën en daaraan gelinkte bouwapplicaties met expliciete focus op specifieke bouwberoepen
• het begeleiden van bouwprofessionals bij proef- en opstartprojecten
• het faciliteren van nieuwe ontwikkelingen voor de digitale bouwsector, door de relevante partijen zoals de bouwberoepen en technologiespelers bij elkaar te brengen en nieuwe ideeën en projecten te ondersteunen.
 
Het project ‘Centrum Bouw 4.0’ wordt gerealiseerd via Europese steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
 
Vragen over deze activiteiten?
info@bbri.be

 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten