Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Visie

Turbo op circulaire economie

Het Vlaamse onderzoekscentrum VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) gaat de start-ups van accelerator Start it @KBC helpen om circulaire producten en circulaire businessmodellen te ontwikkelen. De samenwerking moet de circulaire economie voort aanzwengelen.

circulaire economie
©adam121 - stock.adobe.com

Door innovatieve starters van meet af aan te steunen willen Start it @KBC en de VITO de transitie naar duurzaam ondernemen versnellen. Beide instellingen kregen de smaak vorig jaar al te pakken, toen ze samen hun schouders zetten onder Expeditie Circulair. Dat testproject werd gefinancierd door Vlaanderen Circulair en steunde ondernemers in hun transitie naar een circulair businessmodel. Die eenmalige samenwerking krijgt nu een structureel karakter.

“Expeditie Circulair heeft ons heel wat wijze lessen geleerd die we in de praktijk willen brengen. De expertise van de VITO is daarbij van onschatbare waarde voor de start-ups in ons ecosysteem. Nu duurzaamheid steeds vaker een verkoopargument wordt, krijgen ze zo een enorme concurrentiële voorsprong”, zegt Dirk Lievens, Innovation Manager bij Start it @KBC.

“In de transitie naar een duurzame samenleving is het bedrijfsleven een onmisbare pijler. Vlaanderen telt steeds meer innovatieve start-ups die duurzaam willen werken. Om die intenties om te zetten naar impact in de praktijk moeten ze niet alleen de economische, maar ook de duurzaamheidswaarde van hun bedrijf kunnen onderbouwen. Door ze te steunen met onze expertise kunnen we de omslag naar duurzaam ondernemen én naar een duurzame samenleving stimuleren. De samenwerking laat ons ook toe om onze eigen wetenschappelijke kennis te voeden met innovatieve ervaringen uit de praktijk”, benadrukt projectleider Jeroen Gillabel van de VITO.

Duurzaam ondernemen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de bedrijven en de economie zélf. De (energie)kost voor het ontginnen, vervoeren en verwerken van grondstoffen is heel hoog. Vlaanderen is bovendien sterk afhankelijk van de invoer van die grondstoffen. Als die blijven ontgonnen worden aan het huidige tempo worden ze de komende jaren alleen maar schaarser en dus ook duurder. Steeds meer start-ups zoeken expliciet naar circulaire oplossingen voor die evolutie. “Omdat circulair ondernemen op verschillende vlakken afwijkt van het klassieke ondernemerschap is het niet evident om de transitie naar een circulair model te maken. Het is cruciaal om de hypotheses in een circulair model snel te testen, om meteen de haalbaarheid in te schatten”, besluit Dirk Lievens.
 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten