Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Visie

UAntwerpen en WTCB starten met project automatische inspectie van infrastructuur

De Universiteit Antwerpen en het WTCB gaven het startschot voor het TETRA-project Autodrone waarbij de beide partners de inspectie van infrastructuur met camerabeelden van drones voort gaan automatiseren door bestaande technologieën meer of beter bruikbaar te maken voor relevante bedrijven en andere betrokkenen. De Vlaamse Drone Federatie EUKA zit mee in het project.

UAntwerpen en WTCB starten met project automatische inspectie van infrastructuur (1)

Op de startvergadering van het Autodroneproject waren een dertigtal aanwezigen uit verschillende sectoren, gaande van droneservicebedrijven en technologieleveranciers tot beheerders van infrastructuur. Zij zullen praktijksituaties aanbrengen waarop onderzocht zal worden met welke bestaande technologieën of nieuwe kennistools drone-inspecties van gebouwen of infrastructuren meer geautomatiseerd kunnen worden. In deze eerste fase werd het project grondig toegelicht aan alle deelnemers.

TETRA staat voor Technologie Transfer en is een programma voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen en geïntegreerde opleidingen in de universiteiten voor ondernemingen en non-profitorganisaties. De bedoeling van de projcten is recent beschikbare kennis vertalen naar gevalideerde en direct bruikbare concepten of prototypes, die inspelen op de noden van en/of nieuwe marktopportuniteiten bieden aan een ruime groep Vlaamse ondernemingen (kmo’s) en/of non-profitorganisaties.Typisch aan zo’n project is dat geen nieuwe technologie ontwikkeld wordt, maar dat de partners op zoek gaan naar manieren of concepten om bestaande technologie of reeds uitgevoerde onderzoeksprojecten in de praktijk te activeren.

De partners willen daarom een tool of rekenmodel ontwikkelen die bedrijven en piloten kunnen helpen bij hun vluchtplanning, zoals bijvoorbeeld voor het instellen van de juiste cameraparameters en de vluchtvoorwaarden om zo kwalitatief mogelijke beelden te verzamelen in functie van de opdracht.

Daarnaast willen ze ook een handleiding ontwikkelen voor de automatische beeldverwerking, bijvoorbeeld door schadeherkenning met behulp van AI en machine learning. “Weinig bedrijven en piloten heb hier al ervaring mee, hoewel de technologie vandaag wel bestaat. De nieuwe handleiding moet gebruikers helpen die bestaande technologieën beter te begrijpen en sneller te gebruiken”, vertelt Wim Joachims van EUKA.Tot slot willen de projectpartners een gedocumenteerde tool ter beschikking stellen voor het opvolgen van de staat van de structuur na verloop van tijd bij herhaalde metingen. “Deze tool moet de dronepiloot of beheerder van de infrastructuur toelaten om schade aan of veranderingen van de infrastructuur eenvoudig te visualiseren en op te volgen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door een automatische vergelijking van schadebeelden op verschillende tijdsstippen”, vervolgt Joachims.

Om dit te bekomen zullen een tiental praktijkzaken onderzocht en getest worden. Die omvatten inspecties gaande van wegenissen tot kunstwerken, masten, gebouwen en misschien zelfs offshore installaties. Er zal diepgaand onderzocht worden welke noden en behoeftes deze partijen hebben om efficiënter inspecties te kunnen doen om vervolgens de te ontwikkelen tools daarop af te stemmen. Die tools worden nadien ook uitvoerig getest aan de hand van deze cases.

Bedrijven die nog willen deelnemen aan dit project kunnen contact opnemen met wim.joachims@euka.org.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten