Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Visie

paywall Van ego naar eco architectuur, met biofilisch ontwerpen

In 2050 zullen 65 tot 75% van de wereldbevolking in steden wonen, wat de behoefte aan verbinding met de natuur vergroot. We zijn het essentiële contact met onze natuurlijke omgeving kwijtgeraakt, maar biofilisch ontwerp biedt een raamwerk om via architectuur weer verbinding te maken.

BKBC - 2024-05-22T141744.687
VK architects+engineers

Hoe architectuur ons vormt

Winston Churchill zei ooit: "We geven vorm aan onze gebouwen; daarna vormen ze ons." Dit idee benadrukt hoe onze fysieke omgeving ons gedrag en leven beïnvloedt. Gebouwen bieden niet alleen beschutting, maar beïnvloeden ook onze persoonlijke en collectieve ervaringen. Onze gebouwen weerspiegelen ook onze waarden en maatschappelijke normen. Oude tempels tonen toewijding en eerbied, terwijl modernistische wolkenkrabbers vooruitgang en economische macht symboliseren. Architect Victor Horta integreerde natuurlijke elementen in zijn ontwerpen, wat de helende kracht van een biofiel en salutogeen design benadrukt.

Het verhaal van de scheiding

Hoewel het lijkt alsof we altijd binnenshuis hebben geleefd, is dit een relatief recente ontwikkeling sinds de industriële revolutie. Binnen leven biedt voordelen zoals bescherming en comfort, maar we verliezen onze connectie met de natuur. Tegenwoordig brengen we 90% van onze tijd binnenshuis door, vaak met onvoldoende natuurlijk licht en beweging. Als ontwerpers stellen we onszelf de vraag hoe we natuurlijke systemen kunnen integreren in onze stedelijke ontwerpen.

Biofilie als stap voorbij duurzaamheid

Biofilie, ofwel liefde voor leven, herintroduceert onze genetische link met de natuur in de omgevingen die we ontwerpen. Biofilisch ontwerp is meer dan een een filosofie. Het is ook een toegepaste wetenschap die de relatie tussen mens en natuur bestudeert. Het is een interdisciplinaire praktijk die niet alleen onze gezondheid en cognitieve functies bevordert, maar ook sociale en economische voordelen biedt.

Door regeneratieve architectuur gaan we verder dan alleen het minimaliseren van de impact van een gebouw op zijn omgeving. We onderzoeken hoe gebouwen positief kunnen bijdragen aan onze leef- en werkomgeving, waarmee biofilisch ontwerp een stap richting deze nieuwe vorm van architectuur zet.


Liesbeth Reekmans
Innovation Manager - Senior Project Engineer Sustainable Design bij VK architects+engineers


Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten