Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Visie

Verbeter geluidscomfort in gebouwen

De voorbije decennia werden gekenmerkt door een wereldwijde toename van de verstedelijkingsgraad en van de transportinfrastructuur. Als gevolg hiervan is lawaai een belangrijk maatschappelijk probleem geworden.

Ontwerp zonder titel - 2023-12-18T145027.122
Adobe Stock

In ons land worden ongeveer 3 op 10 personen tamelijk tot extreem gehinderd door geluid in en om hun woning. Lawaai veroorzaakt niet enkel irritatie, activiteitsverstoring en sociale spanningen, het kan ook gezondheidsproblemen veroorzaken zoals slaapverstoring, cardiovasculaire en metabole aandoeningen, cognitieve beperkingen en gehoorschade. Om een goede nachtrust te garanderen, wordt aanbevolen dat het geluidniveau in een slaapkamer niet meer dan 30 decibel bedraagt, in overeenstemming met de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Bouwakoestiek speelt een essentiële rol in de nood aan rust en comfort in onze woon- en werkomgeving. De Belgische Akoestische Vereniging (ABAV) zet zich al jaren in voor het verbeteren van de akoestische kwaliteit van onze gebouwde omgeving. De basis hiervan ligt in het realiseren van een voldoende geluidisolatie tussen twee ruimten of tussen binnen en buiten en een voldoende geluidabsorptie in grotere, galmende ruimten. Hiertoe werden gedetailleerde bouwakoestische normen en technische voorschriften uitgewerkt. Helaas heeft ABAV opgemerkt dat zelfs nieuwe appartementen en huizen niet altijd voldoen aan de huidige normen die deel uitmaken van de goede praktijk.

Geluidsisolatie en geluidsabsorptie zijn essentiële concepten die vaak met elkaar verward worden, wat nadelige gevolgen kan hebben voor het comfort van bewoners of gebruikers van een gebouw. Geluidsisolatie meet de capaciteit om geluidsoverdracht van de ene naar de andere kamer of tussen binnen en buiten te voorkomen, terwijl geluidsabsorptie aangeeft in hoeverre een materiaal geluid kan absorberen en zo de galm in de ruimte kan verminderen. Jammer genoeg wordt geluidsisolatie soms aanzienlijk verminderd door fouten of slordigheden tijdens de uitvoering. Het is duidelijk dat een beter begrip van de akoestiek in de bouwsector noodzakelijk is, aangezien alle materialen en technieken beschikbaar zijn om over het algemeen een goede akoestiek te waarborgen.

De invoering van het certificaat voor akoestische prestaties belooft een belangrijke stap te zijn om het akoestische comfort in onze woningen te waarborgen. Vandaag worden circa 100 miljoen mensen in de EU blootgesteld aan teveel geluid (voornamelijk afkomstig van verkeer). Dit heeft een nefaste impact op de publieke gezondheid. Het is dus dringend noodzakelijk om niet alleen stillere stedelijke omgevingen te creëren, maar ook stillere huizen.

Filip Verbandt
Voorzitter ABAV (Belgische Akoestische Vereniging)


Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten