Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Visie

Welke beglazing voor een dakvenster'

Bij het kiezen van een dakvenster moeten tal van criteria in aanmerking genomen worden: licht, energie, comfort, akoestiek, eigengewicht, wind- en sneeuwbelastingen, veiligheid' Wat is de beste keuze op het gebied van energie en comfort' Dubbele of drievoudige beglazing' Met of zonder zonnewering' Buiten- of binnenzonnewering' Automatische of manuele bediening' Moet voor elk dakvenster van een woning dezelfde beglazing gekozen worden'

Welke beglazing voor een dakvenster'

Het eerste keuzecriterium voor een dakvenster is de daglichtinval. Er moeten echter ook andere criteria in aanmerking genomen worden. Samenvattend kan men stellen dat bij de keuze van de beglazing niet alleen rekening moet worden gehouden met de warmtedoorgangscoëfficiënt (Ug-waarde), maar ook met de g-waarde, de oriëntatie, de helling en de beschaduwing, alsook met de situatie in de winter en in de zomer.

Aan de hand van de energetische balans van de beglazing en de dynamische simulaties die uitgevoerd werden op vier ruimten onder het dak werd aangetoond dat drievoudige beglazing (rekening houdend met het gebruikelijke gamma van de dakvensterfabrikanten) vanuit energetisch standpunt in de winter geen voordelen oplevert ten opzichte van dubbele beglazing. Bovendien bleek dat een selectieve dubbele beglazing de netto energiebehoeften verhoogt (met ongeveer 10% voor de gesimuleerde ruimten).

De dynamische simulaties toonden aan dat een dubbele beglazing in de zomer een reëel risico op oververhitting inhoudt (situatie 1 op de afbeelding). Dit risico kan beperkt worden door te kiezen voor een andere beglazing, maar noch de selectieve beglazing (situatie 3), noch de drievoudige beglazingen (situaties 2, 4) kunnen dit risico volledig uitsluiten wanneer men te maken heeft met een warme zomer zoals die van 2003. De beste oplossing om oververhitting te vermijden, is dus een zonnewering. Automatische rolluiken (situatie 5) zijn de efficiëntste oplossing, maar er bestaan nog andere, goedkopere oplossingen met een min of meer aanvaardbaar comfortniveau (verduisterende binnenzonneweringen, buitenzonneweringen, behoorlijke manuele bediening).

Op het vlak van energie en comfort (risico op oververhitting) bestaat de beste oplossing voor dakvensters dus uit een dubbele beglazing gecombineerd met automatische buitenzonnewering, of een buitenzonnewering die ten minste behoorlijk proactief bediend wordt door de gebruiker. Indien men om andere redenen toch kiest voor een drievoudige beglazing, kiest men het best voor een drievoudige beglazing met een g-waarde die hoger ligt dan die van de beglazing uit het gebruikelijke gamma van de dakvensterfabrikanten.

Deze resultaten zijn niet per se extrapoleerbaar naar andere situaties of andere beglazingen. Zo zijn ze niet toepasbaar op verticale of horizontale vensters of op beschaduwde vensters.

Bron: het dossier 'Welke beglazing voor een dakvenster'' van ir. Nicolas Heijmans, adjunct-laboratoriumhoofd Energiekarakteristieken, en ing. Laurent Lassoie, adjunct-departementshoofd Communicatie en Beheer van het WTCB. Het licht de hypothesen toe op basis waarvan de berekeningen werden uitgevoerd. Er mag alleen verwezen worden naar het dossier zelf (nr. 2015/4.5), te vinden op www.wtcb.be, doorklikken naar publicaties en WTCB-dossiers.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten