Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Bedrijfsnieuws

Elia ontwikkelt mee autonome inspectie-robots

Elia Group werkt samen met Siemens Energy, Nemo Link en Ross Robotics om autonome EMC-robots te ontwikkelen voor de inspectie van haar HVDC-converterhallen in België en Duitsland. Het gebruik van dergelijke robots zal de inspectie van assets verbeteren en zorgen voor een efficiënte werking van de conversiestations.

Elia Group ontwikkelt 1
Elia Group wil met de robots haar medewerkers ondersteunen bij het onderhouden en herstellen van de assets.
 
Hoogspanningsgelijkstroomtechnologie (HVDC) wordt gebruikt om elektriciteit over lange afstanden te transporteren en zorgt ervoor dat er onderweg minder netverliezen zijn. Enkele projecten van Elia Group die gebruik maken van deze technologie zijn Nemo Link, de onderzeese verbinding tussen België en Groot-Brittannië; de interconnector ALEGrO tussen België en Duitsland; en de Combined Grid Solution, een hybride interconnector tussen de windmolenparken in de Baltische Zee die het Duitse en het Deense net met elkaar verbindt. Om veiligheidsredenen moeten de converterhallen van deze interconnectoren meestal tijdelijk worden uitgeschakeld tijdens inspecties en onderhoudswerkzaamheden.
 
De vier partners zullen samen autonome robots ontwikkelen die binnen de converterhallen met elektromagnetische velden kunnen werken. Deze robots zullen aangepaste versies zijn van een robot die door Ross Robotics werd ontwikkeld. Bovendien zal Siemens Energy, als marktleider op het gebied van HVDC-technologie, zijn deskundigheid inbrengen in de ontwikkeling van elektronische componenten in moeilijke EMC-omstandigheden. De robots krijgen slimme sensoren en camera's. De technologie moet potentiële problemen opsporen, het risico op onverwachte uitval verminderen en de uitvaltijd voor ad-hoc-herstelwerkzaamheden tot een minimum beperken. Dit zal zowel de efficiënte werking van de converterhallen als de continue stroom van hernieuwbare energie in het net van Elia Group maximaliseren.
 
"We zijn erg trots en enthousiast dat Elia Group, Siemens Energy en Nemo Link ons hebben gekozen om deel uit te maken van dit belangrijke project. De hoogperformante modulaire autonome EMC-robots van Ross Robotics zullen zorgen voor onmisbare monitoring- en inspectiemogelijkheden op afstand voor deze belangrijke assets”, stelt Dominic Cusk, Managing Director van Ross Robotics.
 
De samenwerking volgt op een periode van uitgebreid onderzoek en testen. Deze werden in 2020 en 2021 onder leiding van Elia Group uitgevoerd in een uitgeschakelde converterhal en laboratoriumomgeving. De eerste mijlpaal van het project - het EMC-proof maken van het basisplatform van de robot - zal begin 2022 worden afgerond. De definitieve oplevering is gepland voor eind 2023.
 
"De voorbije twee jaar waren een boeiend avontuur voor ons bij Elia Group: van een ideeënworkshop en de eerste tests van drie robot use cases, tot - uiteindelijk - deze concrete en innovatieve toepassing, namelijk de inspectie van converterhallen. We zijn erg enthousiast om samen te werken met een heel ecosysteem van partners uit verschillende delen van de industrie (OEM's, robotfabrikanten, eigenaars van assets...). Dankzij deze samenwerking kunnen we de ontwikkeling en integratie van dergelijke technologie versnellen. We verwachten dat de samenwerking geweldige resultaten zal opleveren en we verwelkomen toekomstige projecten van deze aard binnen ons ecosysteem om innovatie te versnellen en samen te cocreëren", zegt Loïc Tilman, Head of Innovation bij Elia Group.
(c) Ross Robotics

 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten