Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Onderhoud

Meise gebruikt AI voor onderhoud van wegen

Meise wil de 300 km wegen en fietspaden op zijn grondgebied voortaan op een objectievere manier gaan onderhouden. De Vlaams-Brabantse gemeente doet hiervoor een beroep op het ingenieurs- en adviesbureau Arcadis en Cyclomedia. Deze laatsten scannen de toestand van de wegen met camerawagen, waarna Arcadis zijn logaritmes loslaat op de data.

Arcadis Meise scannen wegen

Schepen van Openbare Werken Roel Anciaux was het beu. Dagelijks werd hij bestookt met vragen en opmerkingen van inwoners over de putten, scheuren en andere onvolkomenheden in de gemeentewegen van Meise. In het verleden werd bij het onderhoud vaak voorrang gegeven aan de luidste roepers, maar hadden zij wel altijd gelijk?

Zuinig zijn

“We willen het onderhoud voortaan uitvoeren op basis van objectieve criteria. Daarom hebben we een overheidsopdracht uitgeschreven. Uiteindelijk kozen we voor de combinatie Arcadis-CycloMedia. Ze waren niet alleen de goedkoopste - vooral omdat bij hen bij het in kaart brengen van onze wegenis vele zaken computergestuurd verlopen en andere kandidaten vele manuren moesten aanrekenen – maar we waren ook onder de indruk van hun expertise. Meise heeft maar een budget van 100.000 € per jaar voor onderhoud van wegen. Ook al proberen we dat voor 2020 op te trekken, het betekent dat we zuinig moeten zijn en straten aanpakken die het het meeste nodig hebben”, aldus Roel Anciaux.

Hoe gaat alles nu in zijn werk? CycloMedia rijdt met een camerawagen door de gemeente, fotografeert de 300 km straten en gewestwegen van Meise en maakt tegelijkertijd, via LiDAR-technologie, een 3D-scan van de hele gemeente. LiDAR werkt volgens hetzelfde principe als een radar: een signaal wordt uitgezonden en zal enige tijd later door reflectie weer worden opgevangen. De afstand tot het object of oppervlak wordt bepaald door de tijd te meten die verstrijkt tussen het uitzenden van een puls en het opvangen van een reflectie van die puls.

Laserlicht

Het verschil tussen LiDAR en radar is dat LiDAR gebruikmaakt van laserlicht terwijl radar gebruikmaakt van radiogolven. Hierdoor kunnen met LiDAR veel kleinere objecten worden gedetecteerd dan met radar. Het eindresultaat van een LiDAR-scan is een puntenwolk van de buitenomgeving en deze puntenwolk kan met de juiste software omgezet worden in, onder andere, een bruikbaar 3D-model van de buitenomgeving.

“In een eerste fase zal Arcadis de beelden analyseren met AI-algoritmes (artificiële intelligentie, red.) die defecten (zoals dwarsscheuren, dieptescheuren, putten…) aan het wegdek en voetpaden kunnen herkennen, kwantificeren en verwerken tot een meerjarenonderhoudsplan. Daarna buiten de Arcadis-experts zich over de data om dit automatisch gegenereerde plan te verfijnen”, verklaart Dirk Vanderlinden, Strategic Lead Operate & Maintain Arcadis België.

In de derde fase wordt het geoptimaliseerde meerjarenonderhoudsplan samengebracht met de kennis van de technische dienst van de gemeente Meise, onder leiding van Patrick Fierens, zodat het kan omgezet worden in een beleidsplan dat gebaseerd is op objectieve criteria en bestuursprioriteiten.

“Met dit systeem kunnen we én de kwaliteit van onze straten verbeteren én we geven het geld uit waar het nodig is. Bovendien kunnen we deze prioriteitenlijst ook transparant communiceren naar de bevolking, zodat ze weten wanneer hun straat aan de beurt komt”, aldus nog Roel Anciaux.

Infosessies in alle provincies

De stad Sint-Truiden heeft ondertussen ook al een overheidsopdracht uitgeschreven voor een gelijkaardig project. Arcadis hoopt dit project natuurlijk ook binnen te halen en misschien daarna wel gans België te veroveren. “In 2020 komen er in alle provincies infosessies voor openbare besturen om hen te overtuigen dat ze door deze manier van werken hun wegenis veel beter en goedkoper kunnen onderhouden”, besluit Dirk Vanderlinden.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten