Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Openbare ruimte & Infra

Ontwerp van nieuwe Krugerbrug is klaar

Het ontwerp voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug die de huidige Krugerbrug in Hoboken zal vervangen, is klaar. Na het technisch uitwerken van de plannen en het vragen van een omgevingsvergunning kan de bouw in de eerste helft van 2021 van start gaan.

Ontwerp nieuwe Krugerbrug
De stad Antwerpen en spoorwegbeheerder Infrabel gingen in 2018 op zoek naar een ontwerpteam om een nieuwe fiets- en voetgangersbrug te ontwerpen op de locatie van de bestaande Krugerbrug in Hoboken. De huidige Krugerbrug verkeert in heel slechte staat en voldoet door de steile aanloophellingen en de verouderde inrichting niet aan de moderne comforteisen voor fietsroutes.
 
In januari 2019 werd het ontwerpteam Ney & Partners BXL en Omgeving cvba gekozen voor het ontwerpen en de bouw. Het ontwerp bestaat uit twee bruggen - over de spoorweg en over de Zuidweg - die telkens op een groene aanloophelling liggen. Hierdoor ontstaan rond de bruggen groene ruimtes en zijn ze snel en eenvoudig te plaatsen.
 
“Met de nieuwe brug voor fietsers en voetgangers werken we niet alleen een missing link weg op de districtenroute rond de stad. We maken ook een nieuwe en comfortabele verbinding mogelijk tussen de fietsostrade F13 naar het Ringfietspad en het fietspad langs de Scheldekaai”, aldus de Antwerpse schepen voor mobiliteit Koen Kennis.

Twee bruggen

De eerste brug, over het spoor, verbindt zoals nu Hoboken-Centrum met de Hobokense Polder en het in ontwikkeling zijnde groene industrieterrein Blue Gate Antwerp. Op deze brug ligt aan de westkant, de kant van de Hobokense Polder, een fietspad van 4 m breed. Fietsers kunnen zo makkelijk, en zonder in conflict te komen met voetgangers, aansluiten op de tweede brug naar de fietsostrade. Aan de andere kant komt een voetpad van 2 m breed, waarlangs voetgangers de verbinding kunnen maken tussen de toekomstige ontwikkelingen van Blue Gate Antwerp of het project Lageweg. Aan beide kanten van het spoor bereiken voetgangers via een trap de Zuidweg of de Schroeilaan en zo de Hobokense Polder.
 
De tweede brug, de zuidwegbrug, maakt over de Zuidweg de verbinding naar het Jef van Lindenfietspad (F13) richting Hemiksem. Zo kunnen fietsers vanop de Lageweg of vanop de fietsostrade vlot doorfietsen richting Ringfietspad, de Schelde, of het centrum van Antwerpen. De brug is voorzien van een fietspad van 4 m breed. Voetgangers kunnen via een trap de Zuidweg bereiken.
 
Na overleg met zowel de districten Hoboken en Antwerpen als Natuurpunt en de buurtbewoners zijn enkele aanpassingen gebeurd aan het ontwerp. De hondenloopzone aan de Lageweg blijft behouden. De huidige vorm wordt iets aangepast om naast de zone een nieuw velostation te voorzien. Een verhoogde zone van ± 600 m² wordt ingericht als groene zit- en speelplek. Deze zone loopt langs de Zuidweg, onder de Zuidwegbrug en langs het Jef Van Lindenfietspad door tot onder het landhoofd van de nieuwe Krugerbrug over het spoor. De verhoogde rand doet dienst als zitplek en een nieuwe karaktervolle klimboom zorgt voor spelaanleiding. De inrichting van deze zone wordt verder opgenomen door het district Hoboken.
 
In het landhoofd van de brug over de spoorweg, aan de kant van de Hobokense polder, wordt nestgelegenheid voorzien voor onder andere mussen, mezen, zwarte roodstaarten en boomklevers. In de groene aanloopberm komt een vleermuizenbunker. In de plannen is een derde brug, die de ecologische verbinding zou maken tussen de wadi aan de kant van Blue Gate Antwerp en de Hobokense polder, vervangen door een ecoduiker. Dat is een verbinding voor water en kleine dieren doorheen de aanloophelling. Het kruispunt met de Lageweg wordt verhoogd aangelegd zonder verkeerslichten. Zo wordt het voor alle gebruikers veiliger en overzichtelijker.
 
 

 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!


Bouwprojecten