Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Technologie

AWV op weg met BIM

Meer dan 250 infrastructuurprofessionals waren aanwezig op de infodag  ‘AWV op weg met BIM’ in het Gentse VAC. Het was the place to be voor software- en consultancy bedrijven, wegenbouwers, studiebureaus, landmeters, leveranciers van producten en onderzoekscentra die samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor ‘Bouwwerk Informatie Management’ (BIM) gaan. Met de nieuwe ObjectTypenBibliotheek (OTL) standaardiseert het AWV de informatie over de assets/infrastructuurobjecten in haar beheer, en wil het agentschap de wegenbouw, en bij uitbreiding de infrastructuursector van de toekomst, mee vorm geven.

AWV op weg met BIM

BIM kadert in de digitale trein van onze moderne samenleving.  “Als partner in de infrastructuursector moet het AWV optimaal inzetten op samenwerking. BIM is even belangrijk als IoT en 5G, en één van de enablers van de doorgedreven digitalisering in onze sector. Het bouwproces wordt steeds complexer. In zijn rol van opdrachtgever wil het AWV mee richting geven aan BIM. Daarnaast is BIM ook een kwestie van afspraken tussen partners vastleggen en verder kijken dan vandaag. Samen met wegenbouwers, software- en consultancy bedrijven, studiebureaus, landmeters, producenten, labo’s enz moeten we op termijn de volledige levenscyclus van onze infrastructuur kunnen borgen. In deze context betekent BIM elkaar inspireren en stimuleren, zonder evenwel de zaken te bruuskeren. Volgens onze planning zou in 2020 10% van onze opdrachten (studie en uitvoering)  BIM-based moeten zijn”, aldus Tom Roelants, administrateur-generaal van het AWV, in zijn welkomstwoord.

“Volgens onze planning zou in 2020 10% van onze opdrachten (studie en uitvoering) BIM-based moeten zijn”, aldus Tom Roelants, administrateur-generaal van het AWV. (foto PDC)

Digitale tweeling

Natasha Blommaert, coördinator Kennis-, Informatie- en Datamanagement bij het AWV, schetste de contouren van het BIM-event en benadrukte de laagdrempelige aanpak die wordt gehanteerd. “Samen met alle partners moeten we de digitale tweeling van de toekomst vorm geven: infrastructuur fysiek voorstellen (‘over welke objecten gaat het?’) en nagaan welke informatiebehoeften er zijn. In lca-perspectief bekeken heeft de ene BIM-partner bovendien nood aan andere informatie over een bepaalde asset, dan de andere.” 

“Bij elk project moeten we nagaan welke meerwaarde - behoudens de gekende BIM-pluspunten - de keuze voor BIM met zich brengt”, aldus Timothy Nuttens, BIM-verantwoordelijke bij het AWV. “Ook de fase waarin het project zich bevindt, speelt in deze een voorname rol. Idealiter is dit in de conceptfase, maar het kan ook in de loop van het project zijn. Of pas in de loop van de uitvoeringsfase, waarbij in het in 2D of 3D gemaakte ontwerp enkele BIM-aspecten worden geïntegreerd. Ook de mate van detaillering van het BIM-model in kwestie speelt een rol. In de keuze van haar BIM-projecten opteert het AWV voor de relevantie van BIM voor het project in kwestie.”

“Het inzetten van BIM is project per project te bekijken. Het AWV zal altijd uitgaan van een pragmatische en stapsgewijze aanpak”, aldus Natasha Blommaert. (foto AWV)

“Voor AWV is BIM project per project te bekijken. Gaan we BIM inzetten? Op welke BIM-toepassing zetten we in? Wat is de Level of Geometry voor dit project? Dit zal voor elk project anders zijn. En in welke mate zijn de stakeholders er klaar voor? AWV zal altijd uitgaan van een pragmatische en stapsgewijze aanpak”, aldus nog Natasha Blommaert.

100% BIM by Arcadis

Kristof Peperstraete, CEO van Arcadis België, schetste de historiek van BIM binnen het bedrijf: “Arcadis is reeds jaren terug volledig op BIM overgeschakeld. De toenemende complexiteit van het bouwproces maakt een dergelijke, geïntegreerde aanpak, over alle fases en door alle partners, bijna vanzelfsprekend. Uitdagingen waren vooral het uitwerken van de BIM-werkmethodiek ‘an sich’ en een switch in mindset bij de medewerkers die vereist is voor het optimaal implementeren van BIM.”

Aansluitend schetste Bram Mommers, Global Arcadis CDO, de nieuwe visie van het bedrijf, waarbij de mens centraal staat, en de juiste balans gezocht wordt tussen human experience, enerzijds, en asset knowledge, anderzijds. In de aansluitende parallelle sessies lieten vakexperten van Willemen Infra, Autodesk, Arcadis, AWV, Informatie Vlaanderen en Aquafin, telkens vanuit een specifieke invalshoek, hun licht over BIM schijnen.

BIM tijdens studiefase

Sarah Dewitte en Peter Vandenhole van het AWV gingen dieper in op BIM in de AWV-bestekken. “De algemene afspraken rond BIM in onze projecten zijn terug te vinden in ons BIM-protocol  (docs.wegenenverkeer.be/BIM/BIM-protocol) . De concrete BIM-doelstellingen en praktische afspraken  voor elk project worden in detail beschreven in het BIM-uitvoeringsplan. De template hiervoor is beschikbaar op docs.wegenenverkeer.be/BIM/BIM-uitvoeringsplan . We staan open voor alle feedback op deze tools of andere bestekteksten rond BIM en vragen rond OTL”, aldus deze AWV BIM-specialisten.

Samen met Michiel De Keyzer van Informatie Vlaanderen lichtte hun collega Joost De Weghe toe hoe een business verantwoordelijke of analist een informatiemodel (zoals OTL) in zijn processen en/of producten kan integreren. “AWV standaardiseert de informatie over de assets/infrastructuurobjecten in haar beheer voortaan in een ObjectTypenBibliotheek (OTL). Het doel van de OTL is het in kaart brengen, definiëren en standaardiseren van de informatiebehoefte met betrekking tot assets/infrastructuurobjecten aan de hand van een semantisch model dat als open standaard beschikbaar wordt gesteld.”

Samen met AWV-collega Joost De Weghe lichtte Michiel De Keyzer (foto) van Informatie Vlaanderen toe hoe een business verantwoordelijke of analist een informatiemodel (zoals OTL) in zijn processen en/of producten kan integreren.  (foto AWV)

Het master-implementatiemodel bevat alle objecttypes die in de volledige OTL voorkomen en kan geraadpleegd worden op http://bit.ly/OTLmaster. Peter Ingels van Autodesk had het tijdens zijn parallelle sessie over ‘OTL conforme infrastructuur ontwerpen in Civil3D’, en zijn collega Dieter Vermeulen over ‘BIM and Beyond with Revit’.

Meer over de infodag  ‘AWV op weg met BIM’ leest u in het artikel ‘Lessons learned BIM-projecten’.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!


Bouwprojecten