Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Bedrijfsinfo

Deze lijsten werden samengesteld door Trends Business Information. Deze informatie wordt met de grootste zorg verzameld doch heeft geen officiële waarde. Trends Business Information noch de uitgever kunnen aansprakelijk worden gesteld voor foute vermeldingen. De lijsten zijn enkel toegankelijk voor abonnees.

Bedrijfsinfo
28.11.2023 14:37 BEDRIJFSINFO

Concordaat (WCO) 2023

Deze lijsten worden samengesteld door Trends Business Information. Onderstaand een overzicht van de afgesloten concordaten door bedrijven actief in de bouwnijverheid. De publicaties worden wekelijks aangevuld.

28.11.2023 14:36 BEDRIJFSINFO

Nieuwe bedrijven – starters 2023

Deze lijsten worden samengesteld door Trends Business Information. Onderstaand een overzicht van alle nieuwe bedrijven, starters actief in de bouwnijverheid. De publicaties worden wekelijks aangevuld.

28.11.2023 14:34 BEDRIJFSINFO

Dagvaardigingen RSZ, Fonds voor Bestaanszekerheid en Sociale Secretariaten (sociale bijdragen) 2023

Deze lijsten worden samengesteld door Trends Business Information. Onderstaand een overzicht van alle dagvaardigingen RSZ, Fonds voor Bestaanszekerheid en Sociale Secretariaten actief in de bouwnijverheid. De publicaties worden wekelijks aangevuld.

28.11.2023 14:30 BEDRIJFSINFO

Neerleggingen jaarrekening 2023

Deze lijsten worden samengesteld door Trends Business Information. Onderstaand een overzicht van de neerleggingen van de bedrijfsjaarrekeningen actief in de bouwnijverheid. De publicaties worden wekelijks aangevuld.

28.11.2023 14:27 BEDRIJFSINFO

Faillissementen 2023

Deze lijsten worden samengesteld door Trends Business Information. Onderstaand een overzicht van alle faillissementen actief in de bouwnijverheid. De publicaties worden wekelijks aangevuld.

23.11.2023 12:20 HUMAN RESOURCES

Bouwvakanties, rustdagen, vervanging feestdagen 2024

Werkgevers- en werknemersorganisaties kwamen volgende aanbevelingen overeen voor de collectieve sluiting wegens de jaarlijkse bouwvakantie 2024.