Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be
Federale Verzekering
veiligophoogtefederale
Veilig op hoogte werken

Als werkgever heeft u een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van uw werknemers. Zeker wanneer ze risicovolle werkzaamheden op hoogte uitvoeren. Gelukkig zijn er oplossingen om de risico’s te beperken. Bovenop een (verplichte) arbeidsongeva [...]